instant fap

Plan da se zasije 1263 hektara oraničnih površina

Plan da se zasije 1263 hektara oraničnih površina

Na osnovu plana jesenje sjetve za 2014. godinu, koji je urađen od strane odsjeka za poljoprivredu Općinske službe za razvoj, poduzetništvo i resurse, na području općine Sanski Most ove godine planirano je da se zasije 1263 hektara oraničnih površina.

poljoprivreda(10)

 

Prema navedenom planu ove jeseni planirano je da se zasiju veće površine u odnosu na prethodnu godinu. Sjetva žitarica planirana je da se obavi na površini od 995 hektara. Krmnim biljem je planirano da se zasije 238 hektara, a povrćem 30 hektara. Kao i prethodnih godina najveći dio obradivih površina na području općine Sanski Most biće zasijano žitaricama, među kojima je ozima pšenica najdominantnija kultura, na koju otpada 354 hektara sjetvene površine, a vrijedi istaći da će ozimi ječam ove godine biti zastupljen na 319 hektara. Od ostalih žitarica u ovogodišnjoj jesenjoj sjetvi izdvaja se ozimi raž i zob, kao i tritikale.

U ukupnoj strukturi ratarske proizvodnje, pored žitarica, značajno mjesto ove jeseni zauzima i krmno bilje, gdje se posebno izdvaja djetelina sa preko 100 hektara sjetvene površine, kao i lucerka te ostale djetelinsko-travnate smjese. Bitno je napomenuti da je stočarstvo trenutno najrazvijenija grana poljoprivredne proizvodnje na području općine Sanski Most, i zbog toga se najveće sjetvene površine nalaze pod žitom i krmnim biljem, što čini osnovicu za kvalitetni ishranu grla u stočarstvu.

Prema posljednjim podacima, stočarstvo je trenutno najzastupljenija grana poljoprivrede, a na općini trenutno egzistira oko 3 800 grla goveda, dok se na godišnjem nivou proizvede oko 7 850 000 litara mlijeka, što sanske farmere svrstava među najveće proizvođače mlijeka u Unsko-sansko kantonu. Ukoliko se u obzir uzme i proljetna sjetva, koja se obavlja u mnogo većem obimu nego jesenja, od ukupno 24 hiljade hektara raspoloživog obradivog zemljišta na području općine Sanski Most, iskoristi se tek oko 30 % ukupne obradive površine.

KOMENTARI