instant fap
NaslovnicaSanski Most

Plan uređenja turističkih odredišta

Plan uređenja turističkih odredišta

Na osnovu Protokola o namjeri koji je potpisan 18.januara 2010.godine i Sporazuma potpisanog 16.septembra 2010.godine između italijanske Regije Pijemonte i općine Sanski Most u okviru Programa Seenet, uspostavljen je partnerski odnos na implementaciji projekta “Valorizacija agrarnih, kulturnih i prirodnih vrijednosti turističkog kompleksa Stari grad Kamengrad – tvrđava, Musalla i vodopad Blihe”.

 

Projekat se nalazi u završnoj fazi implementacije, te je definisan dinamički plan aktivnosti koje bi trebale biti okončane do kraja 2012.godine. Vrijednost navedenog projekta iznosi 85.371,23 EURA, koji je odobren i potpuno finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Italije.

 

Aktivnosti koje će se implementirati kroz navedeni projekat su: izrada Regulacionog plana turističkog kompleksa Stari grad Kamnegrad – Musalla – vodopad Bliha, izrada tehničke dokumentacije za pristupnu stazu, nadzor i uređenje pristupne staze do Starog grada Kamengrada i čišćenje lokaliteta, izgradnja turističke signalizacije, izrada geodetsko – arhitektonskog elaborata za Stari grad Kamengrad, te promocija, senzibilizacija i publikacija projekta. Ciljevi koji se projektom namjeravaju postići su sadržani u obogaćivanju turističke ponude i sadržaja, očuvanje kulturne i prirodne baštine, razvoj agrikulture, te promocija navedenih vrijednosti.