instant fap

Početak nove školske godine

Školska 2012./2013. godina počinje u ponedjeljek 3. septembra, a školska zvona će se oglasiti i na području općine Sanski Most.

U sedam osnovnih i tri srednje škole na području općine Sanski Most, u prve razrede u novoj školskoj godini je upisano ukupno 669 učenika. Od tog broja, u prve razrede osnovnih škola po prvi put u školske klupe sješće 283 prvačića. U prve razrede Mješovite srednje škole upisano je 233 učenika, koji će biti raspoređeni u osam odjeljenja. Ove godine u ovoj srednjoškolskoj ustanovi formirana su četiri odjeljenja tehničkih, i isto toliko odjeljenja stručnih zanimanja. Što se tiče tehničkih zanimanja, najveći interes prilikom upisa budući srednjoškolsci su pokazali za zanimanja: ekonomski tehničar, mašinski tehničar programer CNC mašina, elektro tehničar i ehničat drumskog saobraćaja. U četiri novoformirana odeljenja prvih razreda u Gimnaziji Sanski Most, upisano je 88 učenika.

Srednja poljoprivredna škola Sanus futurum ove godine u tri odjeljenja tehničkih zanimanja, upisala je 65 učenika. Najveći interes ove godine bio je za zanimanja poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar i poljoprivredni tehničar fitofarmaceut. S obzirom da je na pragu nova školska godina, te da su novim kantonalnom Zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u pojedinim školskim ustanovama uvedene nove satnice za početak nastave u prvoj i drugoj smjeni, interesovalo nas je na koji je način ovo pitanje regulisano u sanskim obrazovnim ustanovama.

Opća Gimnazija Sanski Most će ove godine za sva odjeljenja kompletan nastavni proces organizovati u prvoj smjeni koja počinje u 8.00 sati. Isto važi i za Srednju poljoprivrednu školu, gdje će se sva nastava odvijati u prvoj smjeni sa početkom u 8.00 sati. Mješovita srednja škola Sanski Most pridržavaće se prošlogodišnjeg rasporeda, prema kojem je nastava bila organizova u dvije smjene, tako da će nastava u prvoj smjeni za razliku od Gimnazije i Srednje poljoprivredne škole, kao i do sada počinjati u 7 sati i 30 minuta, dok će učenici u drugu smjenu kretati od 13 sati i 30 minuta.

Iz ove obrazovne ustaanove su nas informisali, da prvog dana škloske godine ponedjeljak 3. septembra, svi učenici prvih i drugih razreda trebaju doći u 8.00 sati, a učenici trećih i četvrtih razreda u 9 sati i 30 minuta. U većini osnovnih škola na području općine Sanski Most, u novoj školskoj godini nastava u prvoj smjeni počinje kao i do sada u 7 sati i 30 minuta, a u drugoj smjeni u 12 sati i 45 minuta. Izuzeci su Osnovna škola Vrhpolje, gdje će se nastava odvijati samo u prvoj smjeni sa početkom u 8.00 sati, zatim u Prvoj sanskoj školi gdje će učenici u drugoj smjeni nastavu pohađati od 13.00 sati, te u Osnovnoj školi Skender Kulenović iz Donjeg kamengrada gdje će učenici od prvog do petog razreda u međusmjenu kretati od 11.00 sati.

KOMENTARI