instant fap

Podaci o nezaposlenosti u Sanskom Mostu

Podaci o nezaposlenosti u Sanskom Mostu

Prema posljednjim podacima Biroa za zapošljavanje Sanski Most, sumiranim zaključno sa 31. decembrom prošle godine, broj nezaposlenih iznosio je 4359 osoba, što je za 81 osobu manje u odnosu na kraj 2011. godine.

U toku 2012. godine na evidenciju Biroa za zapošljavanje Sanski Most prijavljeno je ukupno 1159 novoprijavljenih nezaposlenih lica, dok je u istom periodu sa evidencije odjavljeno 1200 osoba. Od tog broja, zbog zapošljavanja sa evidencije je odjavljeno 586 lica, što predstavlja ukapan broj zaposlenih u prošloj godini na području općine Sanski Most. Preostali broj odjavljenih lica sa evidencije nezaposlenih odjavljeno je zbog neredovnog javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, promjene statusa kao i drugih razloga.

Kvalifikaciona struktura nezaposlenih godinama prati isti trend. U strukturi nezaposlenih najviše je kvalifikovanih radnika, odnosno 1641, koji godinama prednjače po broju nezaposlenosti. Na drugom mjestu nalaze se nekvalifikovani radnici sa završenom osnovnom školom, kojih je ukupno 1527. Zatim slijede osobe sa završenom srednjom stručnom spremom, kojih je prema evidenciji Biroa ukupno 809.

Ukupan broj polukvalifikovanih radnika sa završenom osnovnom školom i određenim stepenom stručne osposobljenosti, a koji su prijavljeni na Biro iznosio je 152, dok je broj visokokvalifikovanih VKV radnika prijavljenih na Birou za 2012. godinu iznosio 64. Broj prijavljenih lica  sa visokom stručnom spremom na evidenciji Biroa za zapošljavanje za prethodnu godinu iznosio je 132, što u odnosu na 2011. godinu predstavlja povećan broj fakultetski obrazovanih osoba za 27. Najmanji broj nezaposlenih osoba prema evidenciji Biroa za 2012. godinu jesu lica sa višom stručnom spremom čiji ukupni broj iznosi 33.

Od ukupnog broja nezaposlenih u 2012. godini, broj evidentiranih nezaposlenih žena je 2021. Prema starosnoj strukturi, najviše je osoba u dobi od 30 do 50 godina starosti.  Prošle godine u Sanskom Mostu je putem Kantonalne službe zapošljavanje i zahvaljujući sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje, realizirano nekoliko podsticajnih programa zapošljavanja.

Zahvaljujući jednom takvom programu, pod nazivom Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja, za koji je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike za zainteresovane poslodavce raspisalo javni poziv, a koji je još uvijek otvoren, prošle godine posao je dobilo 20 osoba, dok je kroz sufinansiranje samozapošljavanja zaposleno 7 lica, a tri lica započela su proces obuke i dokvalifikacije kod poslodavaca. Ovaj javni poziv je otvoren do 30. juna tekuće godine.

KOMENTARI