instant fap

Podizanje nasipa uz rijeku Blihu

Ovih dana odvijaju se radovi oko podizanja i ojačavanja odbrambenog nasipa od poplava uz rijeku Blihu, u naselju Husimovci. Na ovaj način biće spriječeno izlijevanje ove pritoke Sane iz korita i ugrožavanje okolnog zemljišta i stambenih objekata.

Podsjećamo da je u maju mjesecu ove godine, poslije obilnih padavina, Bliha poplavila jedan dio Husimovaca i mještanima pričinila velike štete. Radove na pomenutom nasipu finansira općina Sanski Most iz sredstava namjenjenih civilnoj zaštiti. Također, u sklopu prevencije i odbrane od poplava nedavno su završeni i radovi na proširenju i podizanju nasipa uz rijeku Sanu, duž njene lijeve obale na potezu od Karića mosta do lokaliteta Radinovac. Radi se o projektu kojeg je kandidovala općina Sanski Most kod Agencije za vodno područje sliva rijeke Save i njegova vrijednost iznosila je oko osamdeset hiljada maraka. Izvođač radova na pomenutom projektu bila je firma „Ganić“, a on je podrazumjevao podizanje visine i proširenje nasipa kako bi se dio naselja Alagića polje, kao i obradivo zemljište, zaštitilo od poplava. Iako je ovaj nasip urađen prije nekoliko godina, rijeka Sana je uspjevala da se na ovom dijelu vodotoka izlije iz korita i ugrozi stambene objekte te okolno zemljište.  Završetkom pomenih radova u budućnosti bi se trebala značajno smanjiti opasnost od poplava i materijalnih šteta…..

KOMENTARI