instant fap

Podrška borbi protiv narkomanije

Od 2002. godine na području općine Sanski Most odvija se metadonski program liječenja osoba koje su teški ovisnici o narkotičkim sredstvima.

Pomenuti program provodi udruženje „Nova nada“, u saradnji sa općinom Sanski Most i sanskim domom zdravlja. Važnost ovog projekta 2010. godine prepoznao je i Razvojni program Ujedinjenih nacija, UNDP, koji je podržao otvaranje Metadonskog centra a koji sada djeluje u sklopu Doma zdravlja Sanski Most. Kako nas je upoznao dr. Muhamed Mašić, specijalista neuropsihijatar, inače jedan od osnivača projekta, u program je trenutno uključeno 40 ovisnika. Prema njegovim riječima u ovom se centru provodi metadonska terapija, odnosno medicinska briga za ovisnike kojima se svakodnevno daje metadon u zamjenu za primarno sredstvo ovisnosti. Na ovaj način kod korisnika terapije stvara se nova vrsta ovisnosti, te uz redovnu medicinsku, psihotrepijsku i socioterapijsku kontrolu, korisnik metadonske terapije može se riješiti svoje ovisnosti i dovesti do potpune apstinencije. U pomenuti metadonski program uključeni su zdravstveni radnici sanskog Doma zdravlja, koji nadziru zdravstveno stanje ovisnika i vode računa o pravilnoj upotrebi terapije.

Općina Sanski Most je u proteklih dvanaest godina kroz izdavanje budžetskih sredstava redovno podržavala ovaj program, te je u protekloj godini kroz poseban grant izdvojila 15 000 maraka. Prema riječima dr. Mašića, u ovom trenutku najveći problem cjelokupnog programa predstavlja njegovo dalje finansiranje, te očekuje da će općina i u ovoj godini izdvojiti značajnija sredstva iz budžeta, i na taj način nastaviti pružati podršku u borbi protiv narkomanije. U sklopu programa prevencije, suzbijanja i liječenja narkomanije, na području općine Sanski Most provode se i edukativna predavanja o štetnosti narkotika, te je na tom planu ostvarena odlična saradnja sa osnovnim i srednjim školama, kao i pripadnicima Policijske stanice Sanski Most.

KOMENTARI