instant fap

Podrška zakonu o pravima žrtava torture

Udruženje logoraša općine Sanski Mot jučer  je na Trgu oslobodilaca, četvrti put u  posljednjih mjesc dana, organizovalo akciju prikupljanja potpisa građana u cilju podrške javnosti za donošenje Zakona o pravima žrtava torture.

peticijaKako su nas informilisali iz ovog Udruženja,  odziv građana je zadovoljavajući i do sada je 650 građana sanske općine potpisalo ovu peticiju. Inače, akcija se provodi širom BiH, a sastavni je dio projekta pod nazivom „Zajedno protiv torture u BiH – Mreža“, koji implementira Udruženje građana „Viva žene“ iz Tuzle u saradnji sa savezima logoraša BiH i Tuzlanskog kantona, Hrvatskom udrugom logoraša domovinskog rata Središnja Bosna, te Udruženjem logoraša Brčko Distrikta.
Cilj projekta jeste inicirati donošenje zakona o zaštiti žrtava torture na državnom nivou, odnosno poboljšati pravni okvir prema kojem bi žrtve torture bez diskrimacije na bilo kojem području BiH mogle ostvarivati svoja prava.
Kako se navodi u promotivnom materijalu ove akcije, već dva puta Zakon o zaštiti žrtava torture nije prošao izglasavanje u Parlamentu BiH.  Procjenjuje se da u BiH trenutno ima oko 200.000 osoba koje su bile žrtve torture i koje još uvijek čekaju da država prizna njihova prava i omogući im dostojanstven život.
Iz Udruženja “Viva žene” je saopćeno, da sedamnaest godina nakon završetka rata, država BiH još nije prepoznala žrtve torture kao kategoriju koja ima prava. Ne postoji zakon na nacionalnom nivou koji bi štitio žrtve torture, niti sveobuhvatna strategija koja bi implementirala ta prava. Iz Udruženja logoraša općine Sanski Most naglašavaju da potpisivanje ove peticije traje do 31. decembra 2012. godine, a u sanskoj općini akcija će se  organizatati još jednom tokom naredne sedmice.

KOMENTARI