Pogledajte koja zanimanja upisuje Srednja poljoprivredna škola „Sanus futurum“

Pogledajte koja zanimanja upisuje Srednja poljoprivredna škola „Sanus futurum“

Srednja poljoprivredna škola „Sanus futurum“ Sanski Most školske 2018/19 vrši upis u prvi razred  i to

 ZANIMANJA  :

  • Poljoprivredni tehničar IV stepen- opšti smjer
  • Poljoprivredni tehničar –smjer fitofarmaceut
  • Veterinarski tehničar IV stepen
  • Ekološki tehničar IV stepen
  • Agroturistički tehničar IV stepen

U skolpu škole je đački internat  za smještaj 90 učenika  i školska kuhinja.

Cijena  mjesečnog smještaja  je veoma povoljna i iznosi  110 km,a u okviru koje učenici imaju obezbjeđena tri obroka i nadzor  tokom 24 sata

Vlada USK-a sufinansira na nivou školske godine smještaj učenika u internat sa 50 000 km

   • Osnova vaspitno obrazovnog procesa u  našoj školi je spoj…..TEORIJE I PRAKTIČNE NASTAVE

Nastava se obavlja po EU-VET Nastavnim planovima i programima  tako da učenici po završetku  školovanja mogu nastaviti studirati i u zemljama EU

Dođite ,posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga

DOBRO DOŠLI

KONTAKT  TELEFON : 037 680- 212 , 061 464 640

KOMENTARI