instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Pogledajte spisak svih kandidata SDA za načelnike na predstojećim Lokalnim izborima

Pogledajte spisak svih kandidata SDA za načelnike na predstojećim Lokalnim izborima

Stranka demokratske akcije (SDA) utvrdila je listu kandidata za načelnike i nosioce kandidatskih lista za općinska vijeća.

Kandidati SDA za načelnike općina nastupaju kao koalicioni kandidati SDA/SBB, osim kandidata za načelnike općina Prozor i Kiseljak.

Kandidate za načelnike općina Tuzla, Breza, Goražde i Bugojno, sukladno međustranačkom sporuzumu sa SBB-om, predlaže SBB.

Kako je za Klix.ba potvrđeno u SDA, svi članovi koji su se kandidirali kao nezavisni kandidati brisani su iz članstva stranke. Ovom odlukom iz članstva su brisani i Fuad Kasumović koji se kandidirao za načelnika Zenice i Amra Babić, sadašnja načelnica Visokog koja se ponovo kandidirala za istu poziciju bez odobrenja SDA.

Kanton Sarajevo

Stari Grad Sarajevo Handanagić Suad
(Zajednički Kandidat Sda –SBB)
Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić
Novo Sarajevo Nedžad Koldžo
Novi Grad Sarajevo Semir Efendić
Ilidža Senaid Memić
Vogošća Edin Smajić
Ilijaš Akif Fazlić
Hadžići Hamdo Ejubović
Trnovo Ibro Berilo

Unsko-sanski kanton

Velika Kladuša Asmir Ćufurović
Ključ Jasmin Musić
Bužim Agan Bunić
Cazin Almin Handanagić
Sanski Most Faris Hasanbegović

Bosanska posavina

Odžak Hajrudin Hadžidedić

Tuzlanski kanton

Banovići Midhat Husić
Čelić Sead Muminović
Doboj – Istok Kemal Bratić
Gračanica Esad Tursunović
Gradačac Muhamed Bilajac
Kalesija Ismet Mešić
Lukavac Amir Sejdinović
Sapna Zudin Mahmutović
Srebrenik Nihad Omerović
Teočak Tajib Muminović
Živinice Asim Aljić
Kladanj Jusuf Čavkunović

Zeničko-dobojski kanton

Zenica Naidin Ahmetspahić
Žepče Kenan Kahriman
Breza Jakub Dinarević
Kakanj Nermin Mandra
Maglaj Muhamed Osmić
Tešanj Suad Huskić
Zavidovići Suad Omerašević
Doboj Jug Mirnes Tukić
Visoko Halim Zukić
Vareš Avdija Kovačević
Olovo Đemal Memagić

Bosanskopodrinjski kanton Goražde

Foča-Ustikolina Zijad Kunovac
Pale-Prača Asim Zec

Srednjobosanski kanton

Travnik Admir Hadžiemrić
Gornji Vakuf Sead Čaušević
Donji Vakuf Huso Sušić
Fojnica Sabahudin Klisura
Jajce Edin Hozan
Vitez Advan Akeljić
Novi Travnik Refik Lendo
Busovača Asim Mekić
Kiseljak Adis Zrno

Hercegovačko-neretvanski kanton

Konjic Emir Bubalo
Jablanica Salem Dedić
Stolac Salmir Kaplan
Prozor Smajo Heljić

Kotor Varoš Ahmet Čirkić

Odžak – Vukosavlje Elvir Hadžiomerović
Bratunac Salih Dubičić
Zvornik Hazim Karić
Vlasenica Jusuf Saračević
Novo Goražde Enver Drljević

Nosioci lista za općinska vijeća

 

Kanton Sarajevo

Stari Grad Sarajevo Abdulah Skaka
Centar Sarajevo Abid Jusić
Novo Sarajevo Hazim Bahtanović
Novi Grad Sarajevo Rusmir Baljić
Ilidža Muhamed Omerović
Vogošća Migdad Hasanović
Ilijaš Mahir Dević
Hadžići Adnan Proha
Trnovo Arnes Durmo

Unsko-sanski kanton

Velika Kladuša Ejub Keserović
Ključ Adnan Hamedović
Bužim Rifet Šahinović
Bosanska Krupa Mirsad Jusić
Cazin Fuad Šabić
Sanski Most Zinajda Pašagić-Hadžić
Bosanski Petrovac Ahmet Hidić

Bosanska posavina

Odžak Enes Salkanović
Orašje Tahir Redžepović

Tuzlanski kanton

Tuzla Sabahudin Imamović
Banovići Nermin Delagić
Čelić Mirza Šadić
Doboj – Istok Ferid Konjić
Gračanica Rahim Gadžić
Gradačac Elvedin Hrnčić
Kalesija Senad Šmigalović
Kladanj Ramiz Hajdarević
Lukavac Ermin Jusufović
Sapna Fedahija Ahmetović
Srebrenik Ibarhim Zukić
Teočak Suvada Đuzdanović
Živinice Denijal Tulumović

Zeničko-dobojski kanton

Zenica Spahija Kozlić
Žepče Muhamed Jusufović
Breza Fetah Bajrić
Kakanj Džemal Bečirhodžić
Visoko Kemal Mušinbegović
Maglaj Mirsad Nalić
Tešanj Senad Subašić
Zavidovići Amira Hadžić
Doboj Jug Hasan Škiljo
Vareš Kenan Kamenjaš
Olovo Asmir Numanović
Usora Alija Tokmić

Bosanskopodrinjski kanton Goražde

Goražde Nedim Kunovac
Foča – Ustikolina Arnela Čengić
Pale – Prača Almin Ćutuk

Srednjobosanski kanton

Travnik Kadir Selman
Bugojno Salih Gurbeta
Gornji Vakuf Dževad Idrizović
Donji Vakuf Azrudin Đulović
Fojnica Nasir Selimović
Jajce Mersudin Hadžić
Vitez Hidajet Sivro
Novi Travnik Selver Zukić
Busovača Hilmija Šečić
Kiseljak Asmer Japaur
Kreševo Mirsad Beganović

Hercegovačko-neretvanski kanton

Konjic Almir Mušinović
Jablanica Mustafa Nezirić
Čapljina Amir Šator
Prozor Esad Dželilović

Kanton 10

Livno Sead Hadžijahić
Glamoč Rašida Karahodžić
Tomislavgrad Zijad Hadžić
Kupres Fikret Ugarak

Bosanska krajina Prijedor

Prijedor Mesud Trnjanin
Bosanski Novi Selim Ekić
Bosanska Kostajnica Ismet Bosnić
Prnjavor Selma Iriškić
Bosanska Dubica Omer Veladžić
Bosanska Gradiška Enver Alagić
Srbac Kobaš Mujo Mujičić

Bosanska krajina Banja Luka

Banja Luka Adis Zdenac
Kotor Varoš Abid Kaovačić
Skender Vakuf Aida Mušanović
Šipovo Resul Brkić
Mrkonjić Grad Zineta Šehović
Čelinac Amela Talić

Sjeverna Bosna

Doboj Sevlid Hurtić
Teslić Esad Alagić
Modriča Mirza Djedović
Bosanski Šamac Sulejman Ceribaša
Odžak – Vukosavlje Fadil Sejdić

Srednje podrinje

Zvornik Nedim Čivić
Srebrenica Hamdija Fejzić
Vlasenica Mujo Hadžiomerović
Bratunac Fadila Muminović
Bijeljina Jusuf Trbić
Milići Zajim Mahmutović
Osmaci Jasmin Bureković
Ugljevik Nihad Redžić
Koraj Lopare Ibrahim Mujić

Gornje podrinje

Višegrad Bilal Memišević
Foča Izet Spahić
Rogatica Uzeir Kurtić
Novo Goražde Ibrahim Drljević
Sokolac Šemso Bećar
Rudo Ferid Kadrispahić

Brčko distrikt BiH Esed Kadrić

KOMENTARI