Pokrenuta kampanja o zbrinjavanju djece bez roditeljskog staranja

HomeVijestiBiH

Pokrenuta kampanja o zbrinjavanju djece bez roditeljskog staranja

Prije 20 godina prodali sve što su imali u Kanadi i doselili u BiH da grade dvorac

Organizacije Hope and Homes for Children, SOS Dječija sela BiH, Save the Children i World Vision potpisnice su Memoranduma o saradnji koji se odnosi na realizaciju aktivnosti sa ciljem zaštite prava djece u Bosni i Hercegovini.

Prepoznajući potrebu zakonskog regulisanja koncepta hraniteljstva, njegovu primjenu na području cijele Bosne i Hercegovine, te jačanje hraniteljske mreže, tokom septembra i oktobra planirana je zagovaračka kampanja pod nazivom „Ljubav čini porodicu: Ne možemo biti njihovi roditelji, budimo njihova porodica“.

Već dugi niz godina kroz godišnji Izvještaj o napretku BiH, Evropska komisija naglašava potrebu razvoja hraniteljstva kao povoljnog oblika zbrinjavanja djece, a od 2005. godine gotovo istovjetna zapažanja iznosi i Komitet za prava djeteta Ujedinjenih nacija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je napravilo nacrt Zakona o hraniteljstvu, koji je trenutno u postupku usvajanja.

Cilj donošenja ovog propisa je prelazak sa institucionalnog načina zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja na zbrinjavanje kroz hraniteljske porodice, unapređenje kapaciteta centara za socijalni rad u oblasti hraniteljstva te uspostava mehanizma koordinacije, praćenja i procjene aktivnosti u oblasti hraniteljstva.

Prema dostupnim podacima, u Federaciji BiH u 2014. godini bilo je 1.395 djece bez roditeljskog staranja. Većina djece bila je zbrinuta kroz neki vid institucije, a tek 428 njih imalo je priliku odrastati u hraniteljskim porodicama, mahom srodničkim. Svega 75 djece bilo je smješteno u nesrodničke hraniteljske porodice.

Odrastanje u sretnom, poticajnom, porodičnom okruženju je važno te je jedno od osnovnih prava svakog djeteta. Upravo je hraniteljstvo jedan od načina da se djeci osigura siguran dom u kojem će imati mogućnosti za pravilan rast i razvoj, odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za samostalan život u budućnosti. Hraniteljstvo je većinom privremenog karaktera, ali se može desiti da dijete u hraniteljskoj porodici boravi duži period, pa i do sticanja punoljetstva. Hraniteljska porodica je nerijetko porodica dječijeg srodnika.

Zakon o hraniteljstvu donosi niz pozitivnih novina, između ostalog, jasno definirana prava i obaveze hraniteljskih porodica, centara za socijalni rad i same djece, utvrđivanje kriterija za prijavljivanje i odabir hranitelja, njihove obavezne edukacije, kao i obavezu individualnog pristupa svakom djetetu, ovisno o njegovim/njenim pojedinačnim potrebama.

Najbolji interes djeteta, kada je u pitanju rad organizacija udruženih u zajedničkom cilju, uvijek je bio i bit će pružanje mogućnosti svakom djetetu da odrasta u toplom i sigurnom porodičnom okruženju. Stoga je naše opredjeljenje da tokom trajanja kampanje zagovaramo usvajanje zakona, kao i njegovu kasniju primjenu.

U ovom procesu, mediji su naši značajni partneri i prijatelji te Vas pozivamo da nam se, svojom podrškom kampanji, pridružite i pomognete stvaranje boljih okolnosti za odrastanje djece bez roditeljskog staranja.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0