instant fap

Policija kažnjava one koji krše naredbe

Policija kažnjava one koji krše naredbe

Pripadnici policije u Unsko sanskom kantonu od kontrolišu da li se građani pridržavaju odluke Federalnog štaba Civilne zaštite o zabrani kretanja u periodu od 18 do 5 sati.

Broj lica u samoizolaciji u USK je trenutno blizu 2000, iako se ona neprestano mijenja, a policija je evidentirala 27 osoba koja se ne pridržavaju naredbi i pravila. Takve osobe su prijavljene nadležnoj inspekciji i oni će prema njima preduzimati mjere iz njihove nadležnosti“, istakao je Šiljdedić.

. Kada je riječ o osobama koje su zaposlene ili se opravdano moraju kretati u periodu koji je obuhvaćen zabranom, Šiljdedić je istakao kako takve osobe morajhu od poslodavac dobiti odgovarajuće potvrde.

Propisane sankcije prema licima koja budu kršila naredbe o zabrani kretanja su od 500 do 1.500 maraka, odnosno, za roditelje ili staratelje maloljetnika koji počini prekršaj od 400 do 1200 maraka, uz napomenu da će prema onima koji budu zatečeni u prekršaju i nastave sa vršenjem istog, odnosno, eventualno odbiju da postupe po zakonitom naređenju policijskog službenika biti primjenjena mjera lišenja slobode.

KOMENTARI