instant fap

Policija spremna za osiguranje utakmice BiH – Irska

Policija spremna za osiguranje utakmice BiH – Irska

Štab za koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti na osiguranju utakmice BiH Irska održao je redovan sastanak na kojem je prezentiran završni plan mjera i radnji, na osnovu kojeg će biti poduzete mjere da se navedena utakmica održi u sigurnim uvjetima.

Na sastanku su dogovoreni svi konkretni zadaci i obaveze nosilaca zadataka iz plana, kao i način i dinamika realiziranja svih predviđenih aktivnosti, da bi svi policijski službenici i timovi, pravovremeno i efikasno reagovali u slučajevima narušavanja javnog reda i mira, kao i u incidentnim situacijama, takve situacije stavili pod kontrolu a izgrednike lišili slobode i udaljili sa stadiona.

Zaključeno je da sve intervencije policijskih službenika moraju biti pravovremene, brze, dobro i kvalitetno koordinirane, a u postupanju policijskih službenika ništa ne smije biti prepušteno slučaju, posebno u okviru mjera fizičkog, operativnog, saobraćajnog i kontradiverzione zaštite i osiguranja, kao i drugih planiranih zadataka Uprave policije i njenih organizacionih jedinica, koji su definirani na osnovu izvršene sigurnosne procjene.

Utakmica između nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Republike Irske igra se u 13. novembra, na stadionu “Bilino polje” u Zenici, od 20.45 sati.

 

KOMENTARI