instant fap

Pomoć za sanske škole i vrtiće

Pomoć za sanske škole i vrtiće

Na temelju Odluke Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, te Odluke Aktiva direktora osnovnih škola općine Sanski Most, izvršena je raspodjela materijalno-tehničkih sredstava i sredstava za dezinfekciju ruku, za sve srednje i osnovne škole i vrtiće na području općine Sanski Most, a sve u vezi još uvijek aktualne krize izazvane širenjem Koronavirusa.

Radi se o donaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne Federacije Crvenog križa, koja sadrži stalke/postolja na kojima će biti izložena sredstva za dezinfekciju ruku, digitalne beskontaktne toplomjere i dezinficijense za dezinfekciju ruku.

Obzirom na potrebe i veliku potrošnju sredstava za dezinfekciju, kako bi se umanjile i ublažile posljedice širenja virusa COVID 19, osoblje svih škola i vrtića izrazilo je veliko zadovoljstvo i zahvalu donatoru za naprijed navedenu donaciju koja će uveliko pomoći u odgovoru na krizu.

Ovom prilikom od srca se zahvaljujemo donatorima Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine i IFRC-u Međunarodnoj Federaciji Crvenog križa za sve dosad učinjeno za Sanski Most, kao i organu Općine Sanski Most na svesrdnoj pomoći i podršci za realizaciju ove i mnogih drugih aktivnosti ove organizacije te svima ostalim koji su na bilo koji način dali svoj doprinos i podršku.

Crveni križ općine Sanski Most

KOMENTARI