instant fap

Ponedjeljak, 26. novembar, radni je dan!

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je saopštilo da ponedjeljak, 26. novembar, u Federaciji BiH neće biti neradni dan

Naime, Ministarstvo je danas obavijestilo javnost da je Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj 9/95), isti obilježava neradno samo na dan praznika.

To znači da u ponedjeljak, 26. novembra, ipak morate na posao.

KOMENTARI