instant fap

Poplave nanijele veliku štetu OŠ Hasan Kikić i OŠ Prva Sanska

Poplave nanijele veliku štetu OŠ Hasan Kikić i OŠ Prva Sanska

Poplave koje su zadesile naš grad, Sanski Most nanijele su veliku štetu školama. Najveću štetu poplave su napravile u OŠ Hasan Kikić i OŠ Prva Sanska. Ove škole su primorane da krenu sa nastavom 7 dana poslije drugih škola. Ali i tih 7 dana neće biti dovoljno kako bi se u potpunosti sanirale štete.

Štete su ogromne i svaka dodatna pomoć je dobrodošla. Zajedničkim snagama možemo budućim vođama ovog grada obezbjedite normalne uslove za pohađanje škole.

KOMENTARI