instant fap

Posjeta logoru Manjača

 U organizaciji Udruženja logoraša općina Sanski Most, u subotu 14. jula biće organizovana posjeta nekadašnjem koncentracionom logoru Manjača.

Ovo je prvi put da se ova posjeta organizira tokom ljetnog perioda. Na danas održanoj pres konferenciji, predstavnici pomenutog udruženja istakli su kako su se odlučili na organizaciju ovog događaja iz razloga što u ljetnim mjesecima na području općine Sanski Most borave Sanjani koji žive i rade u inozemstvu.  Veliki broj njih prošao je strahote koncetracionog logora Manjača, a većina u proteklih dvadeset godina nije imala priliku da posjeti ovo mjesto. Osim toga, u ljetnim mjesecima 1992. godine formiran je ovaj koncetracioni logor, tako da će ova posjeta istovremeno poslužiti kao prilika da se obilježi i dvadeseta godišnjica tog događaja. Podsjetimo, ranije posjete su organizirane u mjesecu novembru, čime se obilježavala godišnjica raspuštanja logora.  Kroz koncetracioni logor Manjača tokom nekoliko mjeseci 1992. godine prošlo je oko pet hiljada Bošnjaka i Hrvata iz nekoliko općina sjeverozapadne Bosne. U logoru su vladali nehumani uslovi neprilični životu čovjeka, a znatan broj nedužnih logoraša je ubijen. Iz Sanskog Mosta, Ključa i Prijedora biće organiziran polazak autobusima put Manjače. Autobus iz Sanskog Mosta polazi u 8.30 ispred zgrade Centra za socijalni rad. U isto vrijeme polazi i autobus s područja Brda, polazak iz Prijedora je u devet sati ispred gradskog stadiona, a iz Kozarca u 9.15. sati, kada polazi i autobus iz Ključa ispred tamošnjeg hotela.

KOMENTARI