instant fap

Posjeta predstavnika LOT-a kuće našem medžlisu

Posjeta predstavnika LOT-a kuće našem medžlisu

U službenoj posjeti Medžlisu IZ Sanski Most boravila je delegacija predstavnika LOT CHILEFOR kuće koja ima sjedište u Banjoj Luci.

U djelokrugu svojih aktivnosti predstavnici ove međunarodne ustanove imaju, između ostalog, praksu razgovora i sa predstavnicima vjerskih zajednica na određenom području.

Tema razgovora bile su uobičajene aktivnosti predstavnika Medžlisa na polju međureligijskog dijaloga, kao i uloga vjerskih zajednica u promoviranju zaštite i poštivanja univerzalnih ljudskih vrijednosti.

KOMENTARI