instant fap
NaslovnicaBiH

Poslanici Parlamenta BiH izglasali da i njihove plate budu smanjene za 4,5 posto

Poslanici Parlamenta BiH izglasali da i njihove plate budu smanjene za 4,5 posto

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Izradom prijedloga ovog zakona ispoštovan je zaključak Predstavničkog doma kojim je zatraženo od Vijeća ministara BiH da pripremi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kojim će biti obuhvaćeni poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH, čime se stvara osnova za smanjivanje i njihovih plaća za 4,5 posto.

Poslanici su podržali principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Predloženim zakonom smanjuje se osnovica za obračun plaća za 4,5 posto, i  sada ne može iznositi manje od 50 posto prosječne mjesečne plaće u BiH iskazane na godišnjem nivou za kalendarsku godinu koja dvije fiskalne godine prethodi godini u kojoj će se osnovica primjenjivati, umjesto sadašnjih 85 odsto.

Izuzetak je osnovica za najniže plaće s koeficijentom 1,00 na koje će se do 31.12.2013. godine primjenjivati osnovica od 498,10 KM.

Predstavnički dom državnog parlamenta usvojio je u drugom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji institucija BiH, čiji je predlagač poslanica SBB-a BiH Ismeta Dervoz.

Kako je ranije kazala poslanica Dervoz, suština predloženog zakona je uvođenje reda u javnu potrošnju i uvođenje odgovornosti za one kojima je novac građana BiH dat na raspolaganje.

Zakon predviđa sankcije za nosioce funkcija u institucijama koje u ponovljenim slučajevima krše odredbe, a sadrži i odredbu o reviziji učinka.

Poslanici nisu prihvatili negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, nego joj je predloženi zakon vraćen na ponovno razmatranje.

(Depo.ba)