instant fap

Potpisan sporazum u okviru Programa sekundarne prevencije

Potpisan sporazum u okviru Programa sekundarne prevencije

U okviru provedbe „Programa sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama USK“, danas je upriličeno svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji između direktora sanskih osnovnih škola i direktora Centra za socijalni rad i Centra za mentalno zdravlje Sanski Most.

Sporazum o saradnji potpisuje se s ciljem uspostavljanje općinskog referalnog mehanizma u svrhu pružanja multisektorske podrške djeci u srednjem i visokom riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja kao i zaštitu djece od nasilja, zlostavljanja i zenamarivanja. Tekst Sporazuma je pregledan i odobren od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona kao i od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike.

Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama USK“ od avgusta 2020. god. realizuje Humanitarna organizacija „Genesis project, a na poziv Kantonalnog ministarstva obrazovanja. Vodeći partner u provođenju programa je Kancelarija UNICEF-a, a program se realizuje pod pokroviteljstvom Vlade Švedske.

KOMENTARI