instant fap

Potpisani ugovori o zapošljavanju žena

Potpisani ugovori o zapošljavanju žena

U okviru projekta Lokaliziranje Gendera u Federaciji BiH, koji implementiraju Holandska razvojna agencija, Gender centar Vlade Federacije BiH, i još sedam općina iz ovog entiteta, među kojima je i općina Sanski Most, u Sarajevu su protekle sedmice potpisani sporazumi o finansiranju projekata usmjerenih na zapošljavanje žena u ruralnim područjima.

oi_sanski_most Tom prilikom potpisana su i dva projekata koja će se realizirati na području općine Sanski Most. Pored predstvnika općine Sanski Most i Holandske razvojne  agencije, sporazum su potpisali i implementatori pomenutih projekata u sanskoj općini, odnosno direktor Lokalne akcione grupe Una –sana Šefik Veladžić, i Azemina Bulić, direktorica Udruženja za ekonomski razvoj i zapošljavanje Tera sana iz Sanskog Mosta.

U okviru projekta pod nazivom „Žensko poduzetništvo u ruralnom turizmu“ koji predviđa zaposlenje 8 žena u okviru vlastitih domaćinstava, uz dodatnu edukaciju 40 korisnica koje će biti stručno obučene za izradu i plasman suvenira i proizvoda starih zanata u turističke svrhe, dok drugi projekat, pod nazivom „Ekonomsko osnaživanje žena kroz kooperantsku proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja“ obuhvata zaposlenje 20 žena i jednog tehnologa, uz dodatnu obuku za 200 korisnica koje će se educirati za sakupljanje, proizvodnju i preradu ljekovitog bilja. Implementacija projekata je predviđena u narednih osam mjeseci, a ukupna vrijednost je oko 115 000 KM.

Sredstva za realizaciju projekata će biti obezbijeđena od strane Holandske razvojne agencije u iznosu od 90 000  maraka, općina Sanski Most učestvuje sa 10 hiljada, dok je preostali dio osiguran od strane implementatora projekta, odnosno Lokalne akcione grupe Una-sana i Udruženja za ekonomski razvoj i zapošljavanje Tera sana iz Sanskog Mosta. /