instant fap

Potpisi za smjenu Vlade KS-a

Na protokol Skupštine Kantona Sarajevo, predsjedavajućoj ovog tijela danas popodne je predat zahtjev za glasanje o nepovjerenju Vladi KS-a, saznaje Oslobođenje.

Zahtjev je potpisalo 13 zastupnika Skupštine KS-a.  U obrazloženju zahtjeva, zastupnici su naveli da je aktuelna Vlada (sastavljena od kadrova SDP-a i SBB-a) pokazala maksimum nekompetentnosti i neznanja te izazvala pravni i administrativni haos u svim segmentima života u Kantonu Sarajevo.

“Niz odluka i prijedloga akata koji nisu u skladu sa okvirnim zakonima u BiH niti u skladu sa Ustavom i drugim pravnim propisima, ukazuju na potrebu da se ozbiljno analizira rad aktuelne Vlade Kantona Sarajevo, te da kantonalna Skupština u Poslovnikom predviđenim rokovima glasa o nepovjerenju Vladi KS-a. Nedostatak vizije i hrabrosti za rješavanje problema građana Kantona Sarajevo te pokušaj da se politički ovlada u sferama života koje u svim civilizovanim zemljama imaju neovisnost i djeluju van političkog sistema (policija, obrazovanje, mediji…)”, naveli su zastupnici Skupštine KS-a.

Predstavnici opozicije u Kantonu Sarajevo su u obrazloženju naveli i konkretne primjere svojih konstatacija, među kojima je prvi sazivanje i održavanje hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo mimo odredaba Poslovnika ovog tijela, na kojoj je razriješeno šest ministara SDA u Vladi KS-a te imenovano novih šest na te funkcije.

“Grubo kršenje zakona u slučaju izbora rektora UNSA te pokušaj da se legalna odluka Senata i Upravnog odbora Univerziteta poništi, te da Vlada Kantona Sarajevo izabere rektora koji je politički podoban”, drugi je razlog obrazloženja zahtjeva za preispitivanje povjerenja Vladi sa Fikretom Musićem na čelu.

KOMENTARI