instant fap

Poučna priča

Poučna priča

Neki mladić je htio znati Tajnu sreće. Odlučio je posjetiti najmudrijeg čovjeka u kraljevstvu i pitati ga za savjet. Zamoliti ga da mu otkrije tu tajnu. Kada je mladić stigao, Mudrac je pažljivo slušao njegov razlog posjete, ali reče mu da nema vremena da mu objašnjava Tajnu sreće.

Predložio je mladiću da prošeta palačom i vrati se za dva sata.„Međutim, htio bih te nešto zamoliti “ doda Mudrac pružajući mladiću žličicu za čaj u koju doda dvije kapi ulja. „Dok budeš hodao, nosi ovu žlicu tako da se ulje ne prospe.“ – naredi mu.Mladić se počne penjati i spuštati katovima palače, stalno pazeći na žličicu.

Kada su dva sata istekla, pojavi se ponovo pred Mudracem.„Onda?“ upita Mudrac. „Jesi li vidio perzijske tepihe u mojoj sobi? Jesi li vidio vrt kojeg je Majstor svih Vrtlara deset godina stvarao?

Jesi li primijetio predivne pergamente u mojoj biblioteci?“Mladić je posramljeno priznao da nije ništa vidio. Jedina mu je briga bila da ne prolije dvije kapi ulja koje mu je Mudrac povjerio.„Onda se vrati i upoznaj divote moga svijeta„, reče Mudrac. „Ne možeš vjerovati nekome čiju kuću ne poznaješ.“Već smireniji mladić je uzeo žličicu i ponovo prošetao palačom, ovaj put zagledajući u sve umjetničke radove koji su visjeli sa zidova.

Vidio je vrtove, okolne planine, nježno cvijeće, finoću ukusa kojom je svako umjetničko djelo bilo postavljeno na svoje mjesto. Kada se vratio Mudracu, podrobno mu je opisao sve što je vidio.„Ali gdje su one dvije kapi što sam ti povjerio?“ zapitao je Mudrac.P

ogledavši u žličicu, mladić shvati da ih je prosuo.„To je jedni savjet koji mogu da ti dam“ reče Mudrac nad Mudracima.„

Tajna sreće nalazi se u gledanju svih blagodati svijeta, a da nikad ne zaboraviš na dvije kapi u žličici.“

Alkemičar, P. Coehlo

KOMENTARI