instant fap

Predstavljena Čista Socijaldemokratska partija BiH Bosanski Petrovac

Rukovođeni nerazumnom, ignorantskom,neargumentovanom, politički i pravno neuređenom i neobrazloženom Odlukom Predsjedništva SDP BiH, Sarajevo br. 01-04-75/12 od 07.03.2012. o raspuštanju organa Općinske/Opštinske organizacije SDP BiH, Bos. Petrovac, uvođenjem Povjereništva i ne uvažavanjem pravovremeno uložene Žalbe na pomenutu Odluku, razumni, ni sa čime opterećeni zaljubljenici u pravdu, socijaldemokratiju, ravnopravnost, kolegijalnost, drugarstvo, solidarnost, obrazovani i materijalno obezbjeđeni, članovi raspuštenog organa SDP BiH, Bos. Petrovac su oformili Inicijativni odbor koji je imao zadatak da organizuje Osnivačku skupštinu nove stranke, izdvojene iz SDP BiH, Sarajevo.

To se i desilo 01.05.2012. na Osnivačkoj skupštini u Bos. Petrovcu sa nazivom: ČISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PERTIJA BIH SA SJEDIŠTEM U BOS. PETROVCU.

Na Osnivačkoj skupštini, koja je organizovana na osnovu Zakona o političkim organizacijama (“Sl. list BiH”, br. 27/19), izvršen je izbor Radnog predsjedništva i Predsjednika Osnivačke skupštine Čiste SDP BiH, Bos. Petrovac, donešena Odluka o osnivanju Partije, utvrđeni Ciljevi, Program, Statut i izvršen izbor Predsjednika u ličnosti Mr. sci. Ramić Nevsda, dipl.ecc., tri podpredsjednika, Nadzorni odbor i imenovana lica za zastupanje i predstavljanje Čiste SDP BiH, Bos. Petrovac.

Na bazi navedenih dokumenta izvršena je registracija Čiste SDP BiH, Bos. Petrovac kod Općinskog suda Bihać sa rješenjem br: 017-0-RegPO-12-000001 od 23.052012. i otvoren žiro-račun kod Balkan Investment Bank AD, Filijala Bihać, šalter Bos. Petrovac, podnešena prijava za ovjeru političkih stranaka CIK BiH shodno Uputstvu o rokovima i redoslijedu aktivnosti za lokalne izbore 2012. koji će se održati u nedjelju 07. oktobra 2012., te dobivena ovjera političke stranke od strane CIK BiH.

Ovom Informacijom želimo upoznati zbunjeno građanstvo Općine/Opštine, simpatizere programa socijaldemokratije i damo suvislo obrazloženje nelogičnih poteza u političkom eksperimentu SDP BiH političkih elita i da ne ostajemo njeni zamorci.

Mi imamo jasan Cilj, Program, sa čijim ćemo detaljima upoznati građanstvo tokom narednih aktivnosti i istaći da se energično suprostavljamo samovolji, elitizmu, interesnim sferama,  spregama, korupciji, te da ćemo u Općinskom/Opštinskom vijeću, kao predstavničkom oraganu zastupati samo interese građana naše sredine, uz poštovanje svih zakona, bez lažnih obećanja i pokretati građanski aktivizam na suzbijanju svih negativnih pojava.

Mi imamo Pristupnice i besplatne članske karte i ako vam se ovakav pristup problemima za bolji i sigurniji život građana dopada, pridružite nam se, a našu listu ćemo uskoro objaviti,istakao je Predsjednik Čiste SDP BiH Bos. Petrovac, Mr. sci. Ramić Nevsad, dipl.ecc.

KOMENTARI