instant fap

Predstavljena strategija lokalnog razvoja

Predstavljena strategija lokalnog razvoja

U prostoru stare gradske vijećnice jučer je održan sastanak Partnerske grupe vezano za izradu Strategije lokalnog razvoja općine Sanski Most.

Na sastanku je prezentirana konačna verzija strateške platforme sa programima, projektima i mjerama, te operativni plan implementacije za naredne tri godine. Podsjećamo, vijećnici Općinskog vijeća Sanski Most na posljednjoj sjednici utvrdili su nacrt pomenute strategije koja je potom upućena u proceduru javne rasprave. Strategija se odnosi na naredni trogodišnji period razvoja općine Sanski Most, koja je podjeljena na sktorske razvojne planove koji uključuju plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan društvenog razvoja i plan zaštite životne sredine. U ove planove uvršteno je 88 razvojnih projekta, a projekti će biti realizovani zajedničkim finansijskim sredstvima obezbijeđenim iz općinskog budžeta i drugih vanjskih izvora finansiranja.

Prema riječima Amera Mezetovića, koordinatora razvojnog tima, na ovom sastanku prezentirana je konačna verzija strateškog plana koji uključuje i i plan njegove implementacije. Okvirna finansijska konstrukcija razvojnog plana za naredni trogodišnji period iznosi oko 14 miliona konvertibilnih maraka, s tim da općina Sanski Most učestvuje u finansiranju sa 16 % od ukupno planiranih sredstava. U nacrtu budžeta za 2014. godinu općina Sanski Most je za ove potrebe planirala oko 700.000konvertibilnih maraka. Općina Sanski Most u septembru 2012. godine, uz podršku Razvojnog pograma Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), pokrenula je proces izrade nove Strategije razvoja općine Sanski Most.

Strategija lokalnog razvoja predstavlja putokaz koji će voditi daljem razvoju lokalne zajednice uzimajući u obzir njen društveni i ekonomski aspekt, kao i aspekt zaštite životne sredine, i kao takav u određenoj mjeri predstavlja i nadogradnju na prethodnu Strategiju socio-ekonomskog razvoja općine Sanski Most usvojenu 2007. godine i čiji su određeni segmenti, kao i dio postojećih sektorskih strategija inkorporirani u ovaj dokument, čime se nastojalo stvoriti jedan intgriran razvojni dokument s ciljem razvoja cjelokupne lokalne zajednice. Nakon što je na sasatanku partnerske grupe prezentirana konačna verzija Strategije lokalnog razvoja općine Sanski Most, ona će na jednoj od narednih sjednica u formi prijedloga biti dostavljena Općinskom vijeću na usvajanje.r

KOMENTARI