instant fap

Pretres u Fondu zdravstva USK-a

Pretres u Fondu zdravstva USK-a

Naš portal je već pisao o zloupotrebama u Kantonalnom fondu zdravstvenog osiguranja. Jutrošnja akcija Tužilaštva USK-a i istražitelja Federalne uprave policije, a koja je još u toku, ima za cilj da se prikupe konkretni dokazi o zloupotrebama visokih dužnosnika (A SDA) na čelu sa Rifetom Hozanovićem. 

Ovaj Zavod je imao obavezu provesti postupak javne nabavke te zaključiti ugovor o pružanju zdravstvenih usluga u 2019. godini. U konkretnom slučaju, kao što smo već pisali, riječ o pacijentima koji su ostvarivali pravo na uslugu razbijanja kamenca u bubregu.

Odgovorno lice Zavoda Sanel Bajramović (A SDA) je svojevoljno, mimo zakonskih procedura donio odluku da se pacijenti upućuju na Klinički centar u Sarajevu i Tuzli. Fakture za ovu uslugu su plaćane i do 7.000 KM, plus troškovi prevoza. Istu uslugu Zavod je u 2017. i 2018. godini plaćao 2.000 KM. 

Interesantna je i činjenica da je tada vd direktor Bajramović pod pritiskom proveo postupak javnih nabavki za ovu uslugu. Na javni poziv su se javila tri ispravna ponuđača. Najbolju i najpovoljniju ponudu, koju je dostavila firma Urostone, Bajramović je prikrio i odbio, te svojevoljno upućivao pacijente na najskuplju „Centar za srce“ u Tuzli. Da apsurd bude veći ova se zdravstvena ustanova uopće nije javila na javni poziv. 

Još interesantniji je i podatak da je posrednik u ovom poslu bio lider i osnivač A SDA i bivši direktor Merhameta Rifet Hozanović. On je bio domaćin poslovnog iftara u Kostelskom buku, na kome su bili predstavnici ovog centra.

Nakon ovog „plodonosnog“ iftara, već sutradan je direktor Bajramović, na zahtjev Hozanovića potpisao sporni ugovor koji ovom zdravstvenom uslugom oko četiri puta više opterećuje budžet Fonda. 

Nedavno je Bajramović smijenjen i preimenovan na poziciju zamjenika direktora. Ali je na vrijeme ispunio sve naloge svojih naredbodavaca Nermina Ogreševića i Rifeta Hozanovića.

KOMENTARI