instant fap

Pripremanje jednog hamburgera zagađuje kao vožnja kamionom

Istraživanje Univerziteta Riverside u Californiji je pokazalo da svaka komercijalna kuhinja, od malenih kafea do velikih lanaca brze hrane, zagađuje okolinu više nego dizel kamioni.

“Kamion sa dizel motorom bi morao voziti 230 kilometara na autoputu da bi u zrak bio izbačen isti broj čestica kao prilikom pripremanja jednog hamburgera na roštilju na ugalj”, rekao je Bill Welch, razvojni inžinjer.

Količina izduvnih gasova iz dizel motora, iako je odgovorna za veliki dio zagađenosti, je regulisana i postoje mnogi mehanizmi koji je kontrolišu. Za roštiljanje na uglju ne postoje nikakve regulative kojima bi se kontrolisalo ispuštanje štetnih tvari.

Istraživanje je pokazalo da je ovo nekontrolisano ispuštanje štetnih gasova dva puta veće nego količina izduvnih gasova svih velikih kamiona.

Naučnici trenutno testiraju uređaj koji uklanja masnoću i ostavlja je u vodi.

KOMENTARI