instant fap

Problem prosjačenja u Sanskom Mostu

Problem prosjačenja u Sanskom Mostu

Prosjačenje, jedan od najstarijih zanata na svijetu, je pojava koju je u društvu veoma teško iskorijeniti. U Sanskom Mostu ova pojava je posebno prisutna u vrijeme praznika kada na području sanske općine borave naši sugrađani koji žive i rade u inostranstvu.

U užem gradskom jezgru Sanskog Mosta u pijačnim danima te za vrijeme blagdana primjetne su brojne osobe koje se bave prosjačenjem. Ni represivne mjere koje provodi  sanska policija nisu dovoljne kako bi se ovome stalo u kraj, jer se lica koja se bave prosjačenjem uvijek vraćaju ovim aktivnostima.

Prema riječima načelnika Treće policijske uprave, Ferida Pijalića, prosjačenje predstavlja prekršajnu radnju za koju je predviđena novčana kazna. „Policija na taj način sankcioniše lica koja se bave ovom djelatnošću, ali očigledno da to nije dovoljno efikasna sankcija. Policija nastoji da dođe do osoba koje se organizirano bave tim poslovima, da takva lica sankcionišemo i spriječimo njihove dolaske.“, istakao je Pijalić. U velikim gradovima u našoj zemlji prosjačenje je organizirana pojava koja pojedincima donosi veliku zaradu.  Česte su organizirane grupe koje dolaze u Sanski Most i bave se prosjačenjem.

Najveći broj takvih osoba su lica romske nacionalnosti svih starosnih uzrasta. Najveći broj takvih grupa dolazi s područja srednje Bosne. Također, u poslednje vrijeme je prisutna pojava da neke osobe, navodno, skupljaju humanitarnu pomoć za treća lica. Za takve djelatnosti potrebno je specijalno odobrenje koje može izdati načelnik općine.

Još jedan od problema sa kojima se policija susreće u borbi protiv ove pojave, su maloljetne osobe koje se bave prosjačenjem kao i majke sa malom djecom.

Ova činjenica onemogućava poduzimanje represivnih mjera prema ovim licima.

KOMENTARI