instant fap

Proces izdrade lokalne razvojne strategije

U narednu srijedu, 19. decembra s početkom u 11 sati u prostoru stare gradske vijećnice biće održan prvi sastanak partnerske grupe za razvoj općine Sanski Most.

opcina-sanski-most

Radi se o projektu kojeg lokalne vlasti provode u saradnji s razvojnom agencijom Ujedinjenih nacija (UNDP). Riječ je o integriranom lokalnom razvoju koji, kao jednu od komponenti podrazumjeva izradu strategije lokalnog razvoja u periodu od 2014.-2020. godine.  U cilju izrade pomenute strategije potrebno je definisati partnersku grupu za razvoj općine kao jedno šire stručno i savjetodavno tijelo koje osigurava učešće i doprinose socio ekonomskih aktera u procesu planiranja te predstavlja osnov za komunikaciju između općinske uprave i građana.

Konkretno ovo tijelo treba da raspravlja i usaglašava ključne elemente strategije tokom čitavog procesa te uključuje predstavnike javnog, privatnog i nevladinog sektora. Na pomenutom sastanku biće predstavljena MIPRO metodologija koja će se koristiti za izradu strategije lokalnog razvoja općine Sanski Most te modaliteti rada i planirane aktivnosti, uloge i zadaci partnerske grupe za razvoj, a predviđeno je i potpisivanje izjave i sporazuma o strateškim ulogama i zadacima u partnerstvu.

Cijeli ovaj proces ima za cilj unaprijeđenje lokalnog poslovnog okruženja, kreiranje vizije razvoja općine Sanski Most, preporučivanje prioritetnih razvojnih projekata i programa, ulaganje napora u privlačenju investicija i slično.

KOMENTARI