instant fap

Profesije najprivlačnije ‘psihopatama’ su…

Kada govorimo o pojmu ‘psihopat’ važno je naglasiti da se ne misli odmah na, primjerice, masovne ubojice. Psihopati su ljudi koji pate od poremećaja ličnosti koji se često opisuje plitkim emocijama, nedostatku straha, niskom tolerancijom stresa, nedostatkom empatije, manjkom grižnje savjesti, lažnim karakterom te egocentričnim, manipulativnim, neodgovornim, bezdušnim, impulzivnim i antisocijalnim ponašanjem, kao što su ‘parazitski’ način života i kriminal, piše Huffington post.

Poznati psiholog Kevin Dutton je napisao knjigu ‘Mudrost iza psihopatije: Šta nas sve sveci, špijuni i masovne ubice mogu naučiti o uspjehu’ i prema toj knjizi ‘psihopate’ najviše privlače direktorski poslovi i poslovi predsjednika uprava kompanija.

Na drugom se mjestu našao posao advokata, dok su na trećem poslovi na radiju i televiziji. ‘Psihopati’ se vole baviti i prodajom, pa su se na četvrtom mjestu našli prodavači, a slijede ih hirurzi, novinari, policajci i svećenici. Ovu listu upotpunjuju profesije kuhara i državnih službenika koji su se našli na osmom, odnosno devetom mjestu.

S druge strane, postoje struke koje ‘psihopati’ najčešće zaobilaze, a to su: socijalni rad, posao medicinske sestre, terapeuta, stilista, kozmetičara, humanitarnog radnika, učitelja, kreativnog umjetnika, liječnika, računovođe i zanatske poslove.

Kao što se može vidjeti, većina profesija koje ‘psihopate’ zaobilaze zahtijevaju doticaj s ljudima i ne pružaju mogućnost velike individualne moći. Profesije koje njih privlače moraju sa sobom nositi mogućnost donošenja odluka bez uplitanja emocija.

KOMENTARI