instant fap

Program za mlade bez radnog iskustva u struci

Program za mlade bez radnog iskustva u struci

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je javni poziv za učešće u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013. Na ovaj način, više od dvije hiljade mladih osoba iz Federacije BiH, koje do sada nisu imale radnog iskustva, a nalaze se na birou za zapošljavanje, imaju mogućnost da dođu do zaposlenja.

Zavod je za realizaciju ovog programa osigurao 8.600.000 KM i on će biti realiziran u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje. Očekuje se da će Programom biti obuhvaćeno 2.400 osoba. Program ima za cilj da mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u struci, dobi do 30 godina, te izuzetno do 35 godina – ukoliko su prijavljene na evidenciju nezaposlenih duže od 12 mjeseci, bude omogućeno stručno osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju/zanimanju za koje su se školovale, te na taj način ojača njihova konkurentnost na tržištu rada.

Kako nas je upoznao Sanel Mahić, šef biroa za zapošljavanje u Sanskom Mostu, ovo je prilika za poslodavce da putem ovog programa osiguraju podsticajna sredstva za zapošljavanje, i na taj način angažuju nezaposlene osobe koje se nalaze u potrazi za poslom. On očekuje da će značajan dio raspoloživih sredstava iz ovog programa biti usmjeren u Unsko-sanski kanton i općinu Sanski Most, te je ovom prilikom pozvao poslodavce iz naše općine da se uključe u ovaj program, i apliciraju na javni poziv kako bi dobili podsticajna sredstva. Ovo je svakako i šansa za mlade ljude iz našeg grada koji nemaju radnog iskustva u svojoj struci da konačno dođu do posla, istakao je Mahić.

Korisnici programa su poslodavci registrirani u FBiH koji redovno izmiruju svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i oni koji imaju potpisan sporazum s Poreznom upravom FBiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa , kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji, a koji su u stanju osigurati mentora u procesu osposobljavanja za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju/zanimanju mladih za koje su se školovali. Javni poziv ostaje otvoren do potisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava utvrđenih po kantonima. Poslodavac se za učešće u programu prijavljuje putem web stranice zavoda te u prijavu unosi svoje podatke i podatke o broju, stručnoj spremi i druge podatke o osobi koju namjerava zaposliti.

KOMENTARI