instant fap

Projekat vodozaštite u Jezernicama

Projekat vodozaštite u Jezernicama

U toku su završni radovi na izgradnji zaštitnog zida u naselju Jezernice ukupne dužine oko 500 m, a čija je glavna funkcija zaštita od poplava. 

Podsjećamo da je pomenuto naselje 2014. g. pretrpjelo ogromne štete na stambenim objektima i infrastrukturi, što je bio razlog da se ovo područje desne obale zaštiti od velikih plavnih valova rijeke Sane. Investitor u ovaj projekat  je Agencija za vodno područje rijeke Save, a ukupan iznos investicije je cca 585.000,00 KM. 

U toku su radovi oblaganja armiranobetonskog zida i ugrađivanje ivičnjaka za trotoarsku površinu. Prosječna visina zida iznad saobraćajnice je 1,15 m, a širina trotoara  je 1,2 m. 

Važno je napomenuti da se sa federalnog nivoa u ovoj i narednoj godini planira završetak kompletnog projekta vodozaštite Jezernica, kao i daljnje uređenje lijeve i desne obale rijeke Sane.

KOMENTARI