instant fap

Proljetna sjetva u Sani

Proljetna sjetva u Sani

Na osnovu plana proljetne sjetve za 2014. godinu, koji je urađen od strane odjseka za poljoprivredu Općinske službe za razvoj, poduzetništvo i resurse, na području općine Sanski Most ove godine planirano je da se zasije 7363 hektara.
Prema navedenom planu ovog proljeća sjetva žitarica planirana je da se obavi na površini od 3473 hektara. Povrćem je planirano da se zasije 2259 hektara, a krmnim biljem 1613 hektara. Predviđenim planom najmanje će biti zasijano industrijskog bilja, svega 18 hektara.

Kao i prethodnih godina najveći dio obradivih površina na području općine Sanski Most biće zasijano žitaricama, među kojima je kukuruz u zrnu najdominantnija kultura, na koju otpada 3197 hektara sjetvene površine, a vrijedi istaći da će se silažni kukuruz ove godine biti zastupljen na 1264 hektara. Zatim slijedi povrtno bilje, u kojem se prema planiranim sjetvenim površinama posebno izdvaja krompir sa 994 hektara. Ovih dana vladali su povoljni agrometeorološki uslovi za pripremu i početak sjetve proljetnih kultura. Temperature tla kretale su se u optimalnim vrijednostima, a također i vlažnost tla je bila vrlo povoljna, što sve skupa osigurava dobre preduslove za pripremu i obradu zemljišta u nadolazećoj sjetvi.

KOMENTARI