instant fap

Prva sjednica privrednog savjeta

Prva sjednica privrednog savjeta

Jučer je održana prva radna sjednica privrednog savjeta općine Sanski Most, koji će u narednom periodu imati funkciju savjetodavnog organa u budućem privrednom razvoju općine Sanski Most.

Privrednim savjetom općine Sanski Most, predsjedava načelnik općine dr. Mustafa Avdagić, a savjet trenutno broji 24 člana. U proteklom periodu  općinska služba za razvoj, poduzetništvo i resurse provodila je niz aktivnosti na formiranju privrednog savjeta. Prilikom njegovog formiranja, vodilo se računa o ravnomjernoj zastupljenosti predstavnika iz više različitih privrednih djelatnosti koje su trenutno registrovane na području općine.

Na danas održanom sastanku razgovaralo se o informaciji o odluci o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama i njihovim tarifama, te o infromaciji o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama. Također, članovima privrednog savjeta prezentovana je informacija o poticajima za zapošljavanje s federalnog nivoa, a razgovaralo se i o drugim aktuelnim pitanjima vezanim za privredno okruženje. Otkako je općine Sanski Most pristupila procesu certifikacije, koji se provodi u okviru projekta NALED, čijom se implementacijom stiče status općine sa povoljnim poslovnim okruženjem, jedna od osnovnih obaveza bila je formiranje privrednog savjeta.

Osnovni zadatak novoformiranog privrednog savjeta jeste da prati sva pitanja vezana za privredu, te na osnovu toga donosi odluke koje će unaprijediti privredni razvoj i poboljšati domaća i strana investiciona ulaganja. Također, savjet bi trebao da predlaže načelniku, općinskom vijeću i drugim loklanim institucijama mjere za poboljšanje privrednog ambijenta u općini Sanski Most, kako bi se osigurao lakši pristup evropskim investicijskim fondovima.

KOMENTARI