instant fap

„Psihološka pomoć preživjelim“

„Psihološka pomoć preživjelim“

Udruženje Prijedorčanki „Izvor“ započelo je u Sanskom Mostu sa implementacijom projekta „Psihološka pomoć preživjelim“.

Projekat je podržan od strane Švicarske Ambasade, a usmjeren je na rad na oporavku pojedinaca i grupa od posljedica ratnih trauma. Od vremena svog osnivanja, u prvim postratnim godinama, pa sve do danas, pomenuto udruženje realizovalo je nekoliko projekata koji su bili usmjereni na pružanje tehničke i psihološke pomoći osobama koje su preživjele ratna dešavanja. Radi se o osobama koje u sebi nose neizbrisiva iskustva iz prethodnog rata, koje su u ratu ostali bez svojih najmilijih, bili svjedoci ratnih zločina, prošli torturu logora, ili su bili direktni učesnici ratnih dešavanja.

Organizovanjem različitih radionica i treninga, kroz terapijske vježbe, pomenuto udruženje nastoji pomoći pojedincima da lakše prebrode stresne situacije i traumu, te da savladaju tehnike kako da te situacije prevaziđu. Prema riječima Saide Karabašić, aktivistkinje udruženja Prijedorčanki „Izvor“ i koordinatorice projekta „Psihološka pomoć preživjelim“, uz pomoć udruženja Medica iz Zenice oko stotinu ljudi do sada je prošlo ovaj vid terapijske vježbe.

Oganizovano je nekoliko terapijskih grupa koje su već prošle obuku u Prijedoru, Kozarcu i Rizvanovićima, dok će u narednom periodu implementacija ovog projekta, koji će trajati dvadeset mjeseci uslijediti u Sanskom Mostu i Ključu.

U svim ovim aktivnostime od velikog je značaja psihološka pomoć stručnog lica, koje je angažovano u radu terapijske grupe, a jedno od njih je i diplomirani psiholog Adis Hukanović. Povodom početka implementacije ovog projekta i u Sanskom Mostu, Udruženje Prijedorčanki „Izvor“ održalo je sastanak sa predstavnicima organizacija proisteklih iz proteklog rata koji djeluju u Sanskom Mostu, sa kojeg je upućen poziv svim udruženjima i pojedincima da se uključe u rad terapijske grupe.r

KOMENTARI