instant fap

Radnici se odrekli dijela plata za opstanak bolnice

Radnici se odrekli dijela plata za opstanak bolnice

Opća bolnica u Sanskom Mostu jedina je zdravstvena ustanova u FBiH u kojoj su se zaposleni dobrovoljno odrekli dijela ličnih dohodaka u korist njene ekonomske opstojnosti.

Prema riječima Enesa Karabega, direktora te ustanove, već godinama nisu u mogućnosti da isplaćuju lične dohotke zaposlenicima u skladu s kolektivnim ugovorom, a radnici su se sporazumno odrekli deset posto vlastite plate. “Nažalost, to je bio jedini način da omogućimo funkcionalnost ustanove i njen ekonomski opstanak, ali i da zadržimo radna mjesta. Zaposlenici su prihvatili ovu žrtvu, tako da već godinama funkcioniramo na ovaj način”, istakao je Karabeg. On je dodao kako bi se uskoro mogli naći u većim problemima, budući da se tokom ove godine očekuje da na snagu stupi novi kolektivni ugovor o zdravstvu, kojim se predviđa povećanje ličnih dohodaka.

Inače, Opća bolnica u Sanskom Mostu se dugi niz godina suočava sa nepremostivim finansijskim poteškoćama, s obzirom na to da se njen rad finansira sredstvima Zavoda za zdravstveno osiguranje USK, ali da to nije dovoljno da se isplate lični dohoci za 93 zaposlena radnika.

Jedan od osnovnih razloga loše finansijske situacije je mali broj zdravstvenih osiguranika na području općina Sanski Most i Ključ, koje pokriva sanska bolnica, i koji iznosi preko 50 posto u odnosu na ukupan broj stanovništva u tim općinama, što je najlošiji procenat u USK. “S obzirom na to da se novac namijenjen zdravstvu raspodjeljuje upravo na osnovu broja osiguranika, ovakva situacija onemogućava finansiranje svih zdravstvenih timova koji su nam potrebni, tako da godišnje nedostaje oko 353.000 maraka kako bismo bili finansijski stabilna ustanova”, rekao je Karabeg.

On je dodao kako je, uprkos svemu, bolnica u proteklih osam godina u potpunosti opravdala svoje postojanje, o čemu najbolje svjedoči podatak da se prosječno, tokom jedne godine, u ovoj zdravstvenoj ustanovi obavi oko 400 većih operativnih zahvata i spase desetine ljudskih života.

KOMENTARI