instant fap

Reagiranje na demant

U cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, redakcija portala inmedia. ba ima potrebu da reaguje na neistine napisane u demantu OO SDP Sanski Most.

Konkurs koji je raspisan prije otprilike dvije godine u JU „Gimnazija“ Sanski Most, za profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja, šest sati sedmično na određeno radno vrijeme unaprijed je imao svoga izabranog kandidata u ovom slučaju Almina Hopovca. Pozivajući se na neimenovani izvor, a u cilju zaštite identiteta Alminovih konkurenata imena istih nećemo objaviti. Niko ne spori zvanje i diplomu koju je predsjednik FOM SDP Sanski Most stekao, ali da je odabir kandidata bio mimo Zakona, propisa i pristrasno potvrđuje činjenica da su oba konkurenta na konkurs se prijavila sa diplomom stečenom po starom sistemu studiranja (VII stepen), dok je tada „nediplomirani postdiplomac“ imao zvanje bečlera.

Svima iole upućenima u Zakon i pravilnik je jasno da je stepen obrazovanja Alminovih konkurenata tada bio mnogo viši i priznatiji.

Ovaj slučaj je eklatantan primjer i dokaz da je „država za čovjeka“ potpuno zakazala, a samim tim i vrijednosti čovjeka koje je stekao studirajući po starom sistemu studiranja.

Na kraju Vam donosimo link na kojem možete pogledati tačnost naših navoda.

Očitovanje Vijeća ministara o zvanju bachelor

KOMENTARI