instant fap

Reagiranje na tekst Dnevnog avaza ”Sraman potez načelnika Avdagića”

Reagiranje na tekst Dnevnog avaza  ”Sraman potez načelnika Avdagića”

Dnevni avaz je u tekstu od 11.05.2014. godine pod naslovom ”Sraman potez načelnika Avdagića” a vezano za press konferenciju OO SBB Sanski Most o trenutnoj političkoj situaciji u Sanskom Mostu i u organima Općinskog vijeća, između ostalog naveo: ”…Kao sraman potez spomenut je i pokušaj načelnika Avdagića i vijećnika SDA da na posljednjoj sjednici OV Sanski Most proguraju tzv. bijeli hljeb, odnosno pravo na godišnju plaću nakon prestanka mandata načelniku…”.

Trenutno važeći Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federaciji Bosne i Hercegovine u članu 11. navodi da izabrani dužnosnici i nosioci izvršnih funkcija nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za penziju, prema općim propisima, imaju pravo na naknadu plaće koju su ostvarivali dok su obavljali javnu funkciju u trajanju od 12 mjeseci, te da ova prava imaju i savjetnici u trajanju od 6 mjeseci, ukoliko su dužnost savjetnika obavljali duže od dvije godine. Gore navedene odredbe uvrštene su u član 9. Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika profesionalno angažiranih u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Sanski Most, izričito po sili zakona obzirom da su zakonske odredbe viših nivoa vlasti obavezujuće za organe uprave na lokalnom nivou u dijelu nadležnosti koje ih se direktno tiču, a ne na osnovu ličnih aspiracija za sticanjem materijalne koristi kako se u medijima pokušava prezentirati.

U spornom tekstu nije navedeno da se Općinski načelnik na početku pomenute sjednice Općinskog vijeća od 09.05.2014. u svoje lično, te u ime svojih savjetnika koji trenutno obavljaju tu funkciju javno odrekao prava proisteklih iz člana 11. Zakona o plaćama i naknadama u organima Vlasti Federacije BiH, te naveo da on lično i njegovi savjetnici neće koristiti sporna sredstva nakon prestanka mandata. Video prilog sa izjavom Općinskog načelnika vezano za spornu Odluku i odricanje od tzv. ”bijelog kruha” objavio je info portal ”Inmedia” odmah po okončanju sjednice Općinskog vijeća 09.05.2014. godine (http://www.inmedia.ba/nacelnik-mustafa-avdagic-o-bijelom-kruhu/)

 

 Sanski Most, 12.05.2014. godine

                      Općinski načelnik

                                                                                                                                prim.dr. Mustafa Avdagić

KOMENTARI