instant fap

Realizacija projekata Udruženja žena, organizacija i Mjesnih zajednica Prijedora i Sanskog Mosta

Realizacija projekata Udruženja žena, organizacija i Mjesnih zajednica Prijedora i Sanskog Mosta

Predstavnice udruženja žena (UŽ), organizacija i Mjesnih zajednica (MZ) Prijedora i Sanskog Mosta su u periodu septembar 2013. – februar 2014. učestvovale na treninzima NDC Prijedor koji su organizovani s ciljem jačanja ličnih, kao i kapaciteta organizacija i MZ iz kojih učesnice dolaze, odnosno, povećanja angažmana i aktivizma učesnica u lokalnim zajednicama.

Na osnovu znanja stečenih na NDC Prijedor edukacijama, predstavnice jedanaest (11) UŽ, organizacija i MZ, na osnovu identifikovanih prioriteta i potreba lokalnih zajednica, formulisale su pet (5) projektnih prijedloga, čiju implementaciju je, u okviru svojih kapaciteta, podržao NDC Prijedor. Kroz implementaciju navedenih projekata NDC Prijedor radi na promovisanju inter-etničke i međuentiteske komunikacije i saradnje između Prijedora i Sanskog Mosta, kao i edukaciji učesnika o cjelokupnom projektnom ciklusu, od identifikovanja potreba i prioriteta do monitoringa i evaluacije.

1. projekat : „Prepoznaj, reaguj, spriječi“

Projekat, čiji je fokus na educiranju žena i podizanju svijesti učesnica o nasilju nad ženama, realizuju predstavnice MZ Raškovac, Prijedor, Udruženja prosvjetnih radnika i roditelja „DIACOM“, Sanski Most i UŽ „Žene sa Sane“, Sanski Most.

Projekat se realizuje kroz tri aktivnosti:
– 8. Mart – Podjela promotivno – edukativnih letaka na teritoriji Prijedora i Sanskog Mosta
– Posjeta članica MZ Raškovac, Prijedor udruženjima u Sanskom Mostu gdje će biti organizovana radionica na temu „Nasilje ne treba da bude tajna“
– Posjeta Udruženja iz S. Mosta, MZ Raškovac Prijedor gdje će biti organizovana edukativna radionica na temu „Kako reagovati i kome se obratiti u slučaju nasilja“.

2. i 3. projekat: „Jačanje kapaciteta Udruženja žena / obuka rada na računaru“

Jačanje kapaciteta Udruženja kroz održavanje edukativnih radionica na temu rada na računaru, kao i umrežavanje i poboljšanje saradnje između UŽ su ciljevi projekata koje realizuju:
A) Predstavnice UŽ „Rudarka“, Ljubija, UŽ „Lipa“, Donja Ljubija i UŽ „Rakovčani“.

Projekat se realizuje kroz šest (6) jednodnevnih radionica za dvanaest (12) članica pomenutih udruženja. Kao doprinos lokalne zajednice, podršku realizaciji ovog projekta pruža Osnovna škola „Mladen Stojanović“, Ljubija koja je omogućila korištenje računarskog kabineta škole i obezbijedila edukatora.

B) Predstavnice UŽ „Majdanke“, Stari Majdan i „Polet“, Šehovci kroz deset (10) edukativnih radionica za dvanaest (12) članica ova dva Udruženja. Osnovna škola „5. Oktobar“, Sanski Most omogućila korištenje računarskog kabineta škole i obezbijedila edukatora za realizaciju ovog projekta.

4. projekat: „Saradnjom do umrežavanja“

Umrežavanje UŽ iz Prijedora („Berek“ i „Rakovčani“) i Sanskog Mosta („Izvor“, Zdena i „Polet“, Šehovci) kroz razmjenu iskustava i sticanje novih znanja članica Udruženja kroz edukativne radionice krojenja, šivanja i izrade suvenira su ciljevi projekta „Saradnjom do umrežavanja“. U projekat je uključeno pedesetpet (55) članica pomenutih udruženja koje će kroz dvanaest jednodnevnih radionica raditi na postizanju navedenih ciljeva. Po završetku implementacije biće organizovana izložba i svečana dodjela certifikata.

5. projekat: „Stop ugrizu – edukacija članova udruženja“

Cilj ovog projekta je da se, kroz četiri (4) jednodnevne radionice i jedan (1) okrugli sto na temu „Kako pomoći bolesnim i napuštenim psima“, aktiviraju članovi, ojačaju kapaciteti i rad Udruženja „Prijatelji životinja“, Sanski Most. Planirano je da u projekat bude uključeno trideset (30) članova Udruženja koji bi nakon relizacije bili osposobljeni za pomoć bolesnim i napuštenim životinjama, prenesu znanje stanovništvu, primarno djeci kako se ponašati u prisustvu bolesnih i agresivnih životinja i na taj način doprinijeti smanjenju broja incidenata i uticati na poboljšanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Više informacija o realizaciji navedenih projekata biće dostupno na profilu NDC Prijedor u kasnijim fazama realizacije aktivnosti, kao i na profilima navedenih Udruženja, organizacija i Mjesnih zajednica.

KOMENTARI