Rekordna modernizacija cesta na USK-a

Rekordna modernizacija cesta na USK-a

Vlada Unsko – sanskog kantona u 2018. godini će preko Kantonalne direkcije za ceste investirati u putnu infrastrukturu preko 10 miliona KM. To je nakon rata najveća investicija u jednoj godini realizirana u općinama našeg kantona. Svi gradovi kantona su se našli u ovom programu, a nadležna direkcija je posebnu pažnju posvetila i sanaciji klizišta koji su izazvani poplavama i vremenskim nepogodama. Jedno od klizišta čija je sanacija u toku nalazi se i u Miljevcima kod Sanskog Mosta. Radovi na ovom projektu se privode kraju.

Direkcija cesta će u Sanskom Mostu izvršiti kompletnu rekonstrukciju na dijelu Bulevara 7. Korpusa u iznosu od 450 000 KM. Radovi su u toku. Završena je sanacija dijela regionalne ceste R – 405 u Gornjem Kamengradu, a uskoro se očekuje i drugi dio sanacije puta prema Starom Majdanu (R – 404), čime će ova dionica u potpunosti biti presvučena novim asfaltom.

Uzme li se u obzir da će uskoro biti potpisan ugovor za asfaltiranje dijela puta prema Banjaluci (2 kilometra), Sanski Most će u ovoj godini uz projekte sa viših nivoa biti grad u kome će biti izvršena značajna inovacija putne infrastrukture.

Vlada Unsko – sanskog kantona je i iz drugih izvora i fondova u ovoj godini osigurala sredstva za projekte u svim općinama, od čega i za Sanski Most 390 000 KM.

Za svaku je pohvalu i činjenica da su i građani Sanskog Mosta u prvih šest mjeseci ove godine prikupili preko 500 000 KM, kao vlastito učešće u projektima infrastrukture.

KOMENTARI