instant fap

REMUS: Rang lista kandidata u projektu ‘Migracije i razvoj”

REMUS: Rang lista kandidata u projektu ‘Migracije i razvoj”

Bodovna rang lista kadidata za projekt stručne dokvalifikacije i prekvalifikacije u okviru projekta ”Migracije i razvoj”

Projektni tim za provedbu projekta ”Migracije i razvoj”, u sastavu Ismet Alihodžić – Općina Sanski Most, Samir Imamović – UNDP BiH, Adis Husaković – REMUS Innovation d.o.o. je od 29.09. – 01.10.2014. godine je sproveo intervju sa kandidatima koji ispunjavaju opće uslove za učeće u programu stručne dokvalifikacije i prekvalifikacije u okviru preduzeća REMUS Innovation d.o.o. (u daljem tekstu program obuke), nakon sprovedenog intervjua komisija je donijela bodovnu rang listu na kojoj se nalazi 20 kandidata koji će ući u program obuke, takođe na zahtjev firme Remus Innovation d.o.o. formirana je rezervna lista od 8 kandidata koji će imati priliku priključenja u program obuke u koliko neko od kandidata sa glavne liste odustane ili neispuni uslove firme.

Svi kandidati koji se nalaze na spisku polaznika u program obuke bi će blago vremenito telefonskim pozivom obavješteni o teoretskom dijelu obuke čiji se početak očekuje u mjesecu novembru 2014 godine.

SAOPCENJE ZA JAVNOST

REZERVA ZA POLAZNIKE U PROGRAM EDUKACIJE

POLAZNICI U PROGRAM EDUKACIJE

KOMENTARI