Revizija bh. državljanstava: Mali broj građana dostavio dokumente, očekuje se dug proces

HomeVijestiBiH

Revizija bh. državljanstava: Mali broj građana dostavio dokumente, očekuje se dug proces

Mektić u IDDEEA: Pasoške knjižice bi trebale biti nabavljene na vrijeme
Revizija je raspisana zbog zakonske obaveze. Ovo je već treća revizija Ministarstva, a ranije, u 2006. i 2008. godini, državljanstvo je potvrđeno za blizu 2.000 ljudi. Osobe kojima je državljanstvo ranije potvrđeno ne moraju ponovo dostavljati dokumentaciju.

Prema podacima Ministarstva, na reviziju čeka još blizu 17.000 državljanstava, dok je državljanstvo oduzeto blizu 1.200 osoba.

Osobe koje ne prođu reviziju državljanstva stečenog naturalizacijom u navedenom periodu mogle bi izgubiti državljanstvo. Državljanstvo se može izgubiti ako se ne ispoštuje zakonski rok za predaju dokumentacije, ako je dobijeno prevarom, kao i u slučaju nepostojanja stvarne veze između Bosne i Hercegovine i državljanina koji uobičajeno ne boravi u Bosni i Hercegovini te ako propisi koji su bili na snazi na području Bosne i Hercegovine u vrijeme naturalizacije nisu bili primijenjeni.

Najveći broj građana koji su bh. državljanstva dobili ovim putem dolaze iz zemalja bivše Jugoslavije, a po osnovu naturalizacije državljanstva su sticali i državljani Egipta, Sirije, Alžira, Tunisa, Sudana, Rusije, Ukrajine, Saudijske Arabije, Jordana, Iraka, Turske i drugih zemalja.

Novčani izdaci i druge poteškoće

Ekrem Lekić, predsjednik Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka, kaže da je najveći broj osoba na koje se poziv odnosi upravo onih čije interese zastupa njegovo udruženje. Lekić nije zadovoljan načinom na koji se pristupilo reviziji državljanstava.

“Smatramo da je potrebno iznaći drugačiji način utvrđivanja eventualnih nepravilnosti u ranijem procesu naturalizacije te zaštititi ogromnu većinu poštenih naturalizovanih građana od nepotrebnih neugodnosti, maltretiranja, posebno prilično velikih novčanih izdataka kojima su izloženi prilikom pribavljanja dokumentacije”, rekao je Lekić.

Lekić kaže da su mu dolazili građani koji su se žalili da troškovi prikupljanja dokumenata koštaju od 800 do 1.000 KM, zbog toga što moraju putovati po dokumente van BiH. On je naveo i da nisu svi ljudi obaviješteni o reviziji, jer ne koriste svi internet te da je potreban direktniji način obavještavanja ljudi.

“Neka nađu drugačiji način, ovaj način sigurno nije dobar”, misli Lekić.

Takođe je rekao i da mnogo ljudi ima dvojna državljanstva te porodične i ine veze sa Sandžakom, kao i da bi se veza sa BiH trebala moći dokazati i na druge načine, iako ljudi možda i ne stanuju na adresama koje su prijavili. Prema njegovom mišljenju, ovo je način države da se razračuna s pojedincima povezanim s kriminalom, ali da u procesu najviše trpe obični građani.

Iz Ministarstva navode da imaju razumijevanja za ljude koji imaju poteškoća sa pribavljanjem dokumenata.

“Imate ljude kojima nije baš zgodno otići gdje treba, pribaviti sve te dokumente”, rekla je Zorica Rulj, glasnogovornica Ministarstva, te dodala da je procijenjeno da će revizija državljanstava biti dugotrajan proces, a pozivi će se objavljivati i nakon što istekne rok za ovaj najnoviji.

Rulj je objasnila da Ministarstvo ima zakonsku obavezu da ispita državljanstva naturalizovanih građana, ali da izlaze ususret građanima i njihovim posebnim okolnostima. Iako postoji i mogućnost gubitka državljanstva, taj proces se ne shvata olako.

“Postoji mogućnost, ali nije definitivno da će se to desiti”, rekla je Rulj i dodala da se svaki slučaj detaljno ispita prije odluke.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0