instant fap

Revizija strategije razvoja općine Sanski Most

Revizija strategije razvoja općine Sanski Most

Jednoglasnu podršku vijećnika na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća dobio je prijedlog o pokretanju procesa revidiranja Strategije socio-ekonomskog razvoja općine Sanski Most prema MIPRO metodologiji za period 2007-2017. godina.
Ovom odlukom pokreće se proces revidiranja Strategije razvoja općine uz uvažavanje postojećih strateških dokumenata, postojećeg socio-ekonomskog aspekta, raspoloživih i budućih kapaciteta općine, i pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju. Postojeća strategija razvoja općine Sanski Most usvojena je u junu 2007. godine, kada je utvrđen rok od 3 do 5 godina, do kada je bilo potrebno pristupiti procesu revizije ovog strateškog dokumenta. U međuvremenu došlo je do implementacije 40 od ukupno 96 utvrđenih prioritetnih projekata iz pomenute strategije, kao i izrade novih strategija razvoja na višim nivoima vlasti, te je zbog svega bila izražena potreba za revizijom strategije razvoja općine Sanski Most.

Uvažavajući bitnost postojećih i budućih okolnosti u svim sferama života u užem i širem okruženju, postala je evidentna potreba za revidiranjem Strategije razvoja općine kako bi se osigurala vertikalna sihronizacija sa razvojnim dokumentima sa viših nivoa. Isto tako, revidiranom strategijom osigurala bi se i horizontalna integracija sektorskih planskih dokumenata iz lokalne zajednice, koje bi revidiranom strategijom postale kompatibilne i usklađene sa različitim strategijama na nivou BiH. Također, revidirana strategija razvoja općine treba sadržavati integrirane planske dokumente iz različitih sektora poput ekonomije, zaštite životne sredine i društva u cjelini, ali i usklađena sa prostorno-planskom dokumentacijom iz lokalne zajednice.

Ovaj proces vodiće novoformirani općinski razvojni tim na čijem čelu se nalazi predsjedavajući Općinskog vijeća, dok će stručnu i savjetodavnu pomoć pružati i nedavno formirana partnerska grupa u koju su imenovani  predstavnici javnog i privatnog sektora, kao i predstavnici udruženja građana i nevladinog sektora. Čitav ovaj proces dio je projekta integrisanog lokalnog razvoja, kojeg općina Sanski Most provodi u  saradnji sa UNDP-om, razvojnom agencijom Ujedinjenih nacija.

KOMENTARI