instant fap

Rok za registraciju do 5. decembra

Iz općinske službe za razvoj, poduzetništvo i resurse, obavjestili su sva pravna i fizička lica na području općine Sanski Most da je produžen rok za apliciranje za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava po programu „Poduzetnik početnik za 2012. Godinu“.

Zbog povećanog interesa kandidata, ovaj rok je produžen do 5. Decembra, do kada će se primati prijave kandidata.  Radi se o programu kojeg je raspisala Razvojna agencija USK, a svi zainteresovani pozive i obrasce mogu preuzeti u prostorijama pomenute resorne općinske službe. Cilj ovog programa je povećati broj i održivost preduzeća  i obrta koji su u vlasništvu mladih poduzetnika, te doprinijeti razvoju poduzetničke kulture među mladim ljudima kao i povećati broj zaposlenih mladih ljudi na području Unsko sanskog kantona . Pravo apliciranja  imaju pravna i fizička lica registrirana na području Unsko sanskog kantona, čiji osnivači i/ili ovlaštena lica za predstavljanje i zastupanje imaju između 18 i 35 godina.

KOMENTARI