instant fap

Samo Sana teče prema vama, ma gdje da ste!

Samo Sana teče prema vama, ma gdje da ste!

Možemo li svi zajedno biti obazriviji prema ljepotici SANI? Koja prolazi središtem našeg grada, nikad čistija, doslovno prozirna i pitka. Oko koje smo nekada znali ostavljati vrećice i ostatke sa naših druženja i sijela.

Ponosni smo na njenu ljepotu iz fotomonografija i dnevnih klipova na portalima. Konačno svi nosimo toponimski nadimak po njenom imenu (Sanjani). Po njoj se zovemo, a nismo joj uvijek vjerni.

Možemo li obazrivi biti i prema svim našim drugim rijekama? Naše su rijeke i: Bliha, Zdena, Dabar, Sanica, Majdanuša, Kozica i druge riječne ljepotice kao simboli našeg djetinjstva i odrastanja, našeg kulturološkog i duhovnog zavičaja!

KOMENTARI