instant fap
NaslovnicaLokalne temeSanski Most

Sanski Most nudi sve što vam treba za jedinstveni planinarski doživljaj

Sanski Most nudi sve što vam treba za jedinstveni planinarski doživljaj

U sali Narodne biblioteke u Sanskom Mostu održana je redovna godišnja Skupština PED „Kanjon“ Sanski Most na kojoj se govorilo o Izvještaju o radu, Financijskom izvještaju te Izvještaju Nadzornog odbora za proteklu 2022. godinu, kao i o Planu rada i Financijskom planu za 2023. godinu.

U razgovoru koja je vođena oko, gore navedenih tačaka Dnevnog reda moglo se čuti da se domaćinski poslovalo u toku jedne godine, da nije bilo nepotrebnih troškova, da se uspješno realizirao veliki broj aktivnosti, kao i projekti od interesa za ovu granu turizma. Na prigodan način je obilježeno 18. godina postojanja društva, te da su obaveze prema PS BiH uredno izmirene.

Članovi Nadzornog odbora pohvalili su činjenicu da sredstva s kojima je raspolagalo PED „Kanjon“ Sanski Most u 2022. godini, Društvo nema nikakvih dugovanja. Od strane prisutnih članova Skupštine moglo se još čuti kako je potrebno raditi na omasovljavanju članstva. Intenzivirati rad i promociju planinarstva uopće u školama. Raditi na formiranju novih sekcija u školama. Informirati građanstvo putem medija o aktivnostima Društva i o načinu prijema novih članova, te aktivirati rad kancelarije u gradu.

Amira Šabić, predsjednica PED „Kanjon“ je naglasila kako je potrebno redovno održavati postojeće staze i markirati eventualno nove. U 2023. godini obići sve lokalne staze i provjeriti stanje markacija na istim kao i urediti iste. U zavisnosti od mogućnosti upućivati zainteresirane najaktivnije planinare na školovanje po specijalnostima u organizaciji PS FBIH, kao i nastavak realizacije projekta “Planinari bez predrasuda” u suradnji s Misijom OSCE-a u BiH.

Također, na Skupštini je istaknuta i dobra suradnja s Općinskim sportskim Savezom kao i Općinom Sanski Most, mnogim Udruženjima iz našeg grada i Javnim ustanovama i preduzećima, te kako je gradnja doma u našem gradu opravdala samu inicijativu kao i postojanost ovog objekta.

Svi razmotreni izvještaji i planovi su jednoglasno usvojeni od strane prisutnih članova Društva. U 2023. godini PED “Kanjon” Sanski Most nastavlja s planiranim aktivnostima uz mnoštvo novih sadržaja i projekta za dobrobit društvene zajednice a i samih planinara.

KOMENTARI