instant fap
NaslovnicaSanski MostLokalne teme

SAOPĆENJE ZA JAVNOST OO SDP BIH SANSKI MOST POVODOM ODRŽANE 29.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST

SAOPĆENJE ZA JAVNOST OO SDP BIH SANSKI MOST POVODOM ODRŽANE 29.SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST

Održana je 29. po redu sjednica Općinskog vijeća Sanski Most, na kojoj se, izmedju ostalog, raspravljalo o prijedlogu Budžeta za narednu,2016.godinu.

Moramo istaknuti da je Klub vijećnika SDP BiH , što je i naše pravo kao parlamentarne grupe, amandmanski djelovao na ovaj Budžet, odnosno imali smo svoje sugestije, dobronamjerne, kako bi Budžet za 2016.godinu bio što kvalitetniji.

Kao ozbiljna politička partija konsultovali smo se sa ljudima, udruženjima, organizacijama iz društveno političkog života općine i na osnovu istih uputili naše Amandmane u proceduru, za razliku od klubova vijećnika i kvazi-klubova koji nisu ni imali amandmana na Budžet općine.

Amandmani kluba vijećnika su bili sljedeći:

Amandmani kluba SDP Obrazloženje
Amandman 1                     ” Pomoć SLUP”

 

U konsultaciji sa udruženjem poljoprivrednika i predsjedavajućim skupštine istih klub vijećnika je zajednički zaključio da se oformi novi grant za pomenuto udruženje te da isti iznosi 5.000 KM. Izvor financiranja ovog novoformiranog granta bi bio grant „Ostala udruženja i pojedinci“. Klub vijećnika je isti amandman predložio po zahtjevu SLUP-a
Amandman 2         „Podrška poljoprivrednoj proizvodnji”Revolving fond” Na zahtjev i u konsultacijama sa istim SLUP-om Klub vijećnika SDP BiH je tražio da se sredstva u Budžetu za revolvin fond u poljoprivredi povećaju za 30.000 KM.
Amandman 3  „Subvencije za osnovno i srednje obrazovanje” Prijedlog Kluba SDP- BiH jeste da se oformi novi grant u Budžetu općine Sanski Most koji bi dao podršku projektima, infrastrukturi, unaprijedjenju tehnologije obrazovnog procesa u školstvu u iznosu od 50.000 KM na godišnjem nivou.
Amandman 4         „Isplata stipendija“ Predložili smo da svi studenti koji redovno upisuju semestar budu stipendirani od strane općine i da se isti grant poveća za 30.000 KM
Amandman 5                     ” Podsticaji zapošljavanje volontera“ U sinhronizaciji sa prijedlogom izmjena zakona o volontiranju i akcijom „Radno iskustvo svima“ smatramo da što više mladih ljudi treba dobiti priliku za prvo radno iskustvo i predložili smo da se ovaj grant poveća za 20.000 KM (isti je u prijedlogu 30.000)
 

 

Amandman 6    „Udruženje penzionera“

 

 

U konultaciji sa istim udruženjem tražili smo da se udruženje penzionera finansira sa sredstvima u iznosu od 5.000KM (trenutno su zastupljeni samo sa 1000 KM u Budžetu)

Amandman 7       ”Sportski savez” Predlažemo da se planirana sredstva sportskom savezu uvećaju za 10.000 KM i da ista u konačnici iznose 100.000 KM
Amandman 8 ”Udruženje žena” Predlažemo da se sredstva za udruženje žena vrati na prošlogodišnji nivo.
Amandman 9                 ” Hor Harmonija” Predlažemo, radi angažmana istog hora, da se isti financira iz Budžeta općine sa 2000 KM.
Amandman 10     „Podrška projektima mladih“

 

Klub vijećnika SDP BiH predlaže da se oformi novi grant pod nazivom“ Podrška projektima mladih“. Isti grant bi imao za cilj zadržati mlade ljude u Sanskom Mostu, te kreativnim mladim ljudima pružiti priliku da realiziraju svoje biznis ideje i projekte, te smatramo da ih općina treba podržati u tome, posebno jer je zastupljen trend odlaska omladine iz Sanskog Mosta.

Nažalost, moramo konstatovati da niti jedan Amandman Kluba vijećnika SDP BiH nije dobio potrebnu većinu, te smatramo da to ponajviše govori o demokratičnosti i socijalnoj osjetljivosti parlamentarne većine (SDA), kada su u pitanju nabrojane kategorije.

Smatramo da je predloženi i usvojeni Budžet za 2016. godinu čisto potrošački i rasatrošan, te ima jako mnogo elemenata „predizbornog budžeta“.

Nikada se klub vijećnika SDP BiH neće složiti sa činjenicom, da svaki prijedlog Budžeta, pa i ovaj, nema svrhu zadovoljavanja potreba gradjana, već u najvećoj mjeri općine i općinske administracije, na koju se troši više od 50% istog.

Frapirani smo činjenicom da stranačka poslušnost seže do te mjere da pojedini vijećnici SDA ne podržavaju naše Amandmane iako dolaze iz nabrojanih područja, kao što je školstvo (neki su čak i direktori škola), drugi opet koriste sredstva iz revolving fonda, čije smo povećanje predložili. Valjda je takvima samo bitno da oni žive dobro, ne obazirući se na svoje kolege.

Na kraju zaključujemo, da je SDP BiH još jednom pokazao da je jedina i istinska opozicija u Općinskom vijeću Sanski Most, za razliku od kvazi-klubova, ako se može reći da i postoje, trbanata vladajuće SDA-SNSD koalicije, te jasno želimo naglasiti da nismo podržali prijedlog ovakvog rastrošnog i predizbornog Budžeta.

Moramo izraziti razočarenje da su pojedinci u OV jasno pokazali da tu samo sjede iz ličnih, po nama jako sitnih, interesa.

OO SDP BiH Sanski Most

12460043_475382089316399_542402289_n 12459754_475382135983061_2137747791_n

 

KOMENTARI