instant fap

Saopćenje za javnost: Potrebe za hranom zadovoljene!!

Saopćenje za javnost: Potrebe za hranom zadovoljene!!

Uvaženi bosanci i hercegovci  i svi ostali koji su na bilo koji način pomogli u ovim teškim trenutcima naše građane.

Iskreno Vam se zahvaljujemo za sve što ste napravili. Potrebe za hranom u općini Sanski Most u ovom trenutku su zadovoljene.

Mi Vas molimo da u narednim akcijama pomoći  našim građanima usmjerite na slijedeće potrebe:

1. čamci za spašavanje

2. pumpe za ispumpavanje

3. čizme bilo koje vrste

4. sredstva za čiščenje objekata

5. kolica, tačke

6. crijeva za vodu

6. sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD)

KOMENTARI