instant fap

Sastanak grupe za razvoj općine Sanski Most

Jučer je u Općini Sanski Most održan drugi sastanak Partnerske grupe, uspostavljene u okviru procesa izrade lokalne razvojne strategije, a koji se provodi uz podršku Projekta integriranog lokanog razvoja – ILDP, Razvojnog programa Ujedinjenih naroda – UNDP i Švicarske agencije za razvoj i saradnju.
Prema riječima Amera Mezetović, koordinatora projekta ispred općine Sanski Most, partnerska grupa je tijelo koje osigurava učešće i doprinos socio-ekonomskih aktera u procesu planiranja, te predstavlja osnov za komunikaciju između općinske uprave i građana. Ovo tijelo raspravlja i usaglašava ključne elemente strategije tokom čitavog procesa U članstvo Partnerske grupe su uključeni predstavnici poslovnog, javnog i civilnog sektora.
„ Na danas održanom sastanaku smo predstavili  socio-ekonomske analizu, vizije razvoja i strateških ciljeva općine Sanski Most koji su rađeni u protekla tri do četiri mjeseca, a koje je pripremio Općinski razvojni tim. Proces revizije strategije integriranog lokalnog razvoja odvija se u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP). ILDP predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske agencije za razvoj i saradnju i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), a provodi se u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Federalnim ministarstvom pravde, savezima općina i gradova u oba entiteta, te 24 partnerske općine širom BiH. Na prostoru Unsko – sanskog kantona u ovaj projekat su uključene četiri općine, a pored općine Sanski Most tu su još Bihać, Velika Kladuša i Ključ“, rekao je Mezetović..
Na  sastanku nakon prezentacije članovi Partnerske grupe su aktivno učestovali u diskusiji i davali vlastite prijedloge i mišljenja.r

KOMENTARI