instant fap

Sastanak sa ministrom za boračka pitanja

U slopu današnje redovne radne posjete odjeljenju boračko-invalidske zaštite u Sanskom Mostu, ministar za boračka pitanja u Vladi Unsko-sanskog kantona Mirsad Topčagić, iskoristio je priliku i održao sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja proisteklim iz proteklog rata, kao i sa općinskim načelnikom dr. Mustafom Avdagićem.

S obzirom da je proteklo oko mjesec dana od njegovog imenovanja na ovu funkciju, ovo je bila prva službena posjeta općini Sanski Most, u okviru koje je ministar Mirsad Topčagić zajedno sa svojim pomoćnicima mogao na licu mjesta da se informiše o problemima ove populacije. Ministar Topčagić je na ovom sastanku istakao da će u okviru nadležnosti kantonalnog ministarstva za boračka pitanja, nastojati da poboljša status boračkih kategorija, vodeći računa o ravnomjernom odnosu prema svim općinama na kantonu.

On je ponovio kako na nivou kantona ima veliki broj boračkih udruženja, te da su zbog teško ostvariva boračka prava u punom kapacitetu, upravo zbog njihove brojnosti i razjedinosti. Predstavnike boračkih udruženja najviše su zanimala pitanja vezana za aktuelnu reviziju, finansiranje udruženja, isplate jednokratne pomoći, stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje i banjsko liječenja invalida.

Nakon susreta sa predstavnicima udruženja, u zgradi općine Sanski Most općinski načelnik dr. Mustafa Avdagić održao je sastanak sa ministrom Mirsadom Topčagićem. On je na ovom sastanku upoznao predstavnike kantonalnog ministarstva sa trenutnim aktivnostima pokrenutim sa nivoa općine, a radi se o projektima izgradnje statue borca oslobodioca Sanskog Mosta na Trgu ljiljana, kao i aktivnostima oko stambenog zbrinjavanja boračke populacije na području općine Sanski Most.

KOMENTARI