instant fap

Sastav općinskog vijeća Sanski Most

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je utvrđene rezultate Lokalnih izbora koji su održani 7. oktobra 2012. godine.

Objavljeni rezultati trenutno imaju status utvrđenih rezultata, jer je političkim subjektima ostavljen rok od tri dana za izjavu prigovora, i eventualno podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića. Budući da rezultati za izbor općinskog načelnika nisu bili upitni ni nakon samih izbora, prema utvrđenim razultatima za izbor načelnika općine Sanski Most, u narednom četvorogodišnjem mandatu načelnik općine Sanski Most je kandidat Stranke demokratske akcije dr. Mustafa Avdagić, koji je zadobio povjerenje 5757 birača ili procentualno 50,40 %. Redžo Kurbegović, kandidat Saveza za bolju budućnost osvojio je 2594 glasa ili 22,71%, kandidat Socijaldemokratske partije Zikrija Džafić osvojio je 2191 glas ili 19, 18 %, a Rasim Krupić, kandidat Stranke za BiH osvojio je 881 glas ili 7,71 %.

Prema objavljenim rezultatima za Općinsko vijeće Sanski Most najviše glasova je osvojila Stranka demokratske akcije 4808, i koja će u novom sazivu općinskog vijeća imati 14 vijećnika. Socijaldemokratska partija s osvojenih 2489 glasova imaće sedam vijećnika, zatim Savez za bolju budućnost koji je osvojio 2259 glasova imaće šest vijećnika, Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa osvojenih 886 glasova u narednom sazivu participiraće sa tri vijećnika, dok će Savez nezavisnih socijaldemokrata sa osvojenih 392 glasa imati jednog vijećnika. Naša stranka sa osvojenih 193 glasa, Liberalno demokratska stranka sa osvojenih 182 glasa i Socijaldemokratska unija sa 64 glasa nisu prešle izborni prag.

Na osnovu utvrđenih rezultata, koji su objavljeni na službenim stranicama Centralne izborne komisije, budući vijećnici Stranke demokratske akcije u Općinskom vijeću Sanski Most su: Sanel Mahić, Senad Kljajić, Mensur Seferović, Dževad Salešević, Šupuk Muharem, Nedim Biščević, Faris Hasanbegović, Enes Kurbegović, Arnel Terzić, Nedim Jakupović, Tahira Batić, Ibrahim Alihodžić, Jasmin Mujačić i Mediha Hromalić.

Vijećnici Socijaldemokratske partije u novom sazivu općinskog vijeća su: Hajrudin Jakupović, Ivana Čavlović, Almin Hopovac, Aiman Sawanda, Nijaz Halilović, Velid Selman i Fajko Malovčić.

Budući članovi općinskog vijeća ispred Saveza za bolju budućnost su: Nijaz Kadirić, Emina Halilović, Edin Biščević, Nihad Ključanin, Merisa Šušić i Selvir Korlat.

Vijećnici Stranke za BiH u novom sazivu općinskog vijeća su: Meho Talić, Amel Dervišević i Enes Eminić. Jedini vijećnik ispred Saveza nezavisnih socijaldemokrata u novom sazivu općinskog vijeća je Drago Praštalo.

KOMENTARI